Admitere 2024

Aplicația de admitere a Universitații Babeș-Bolyai nu este accesibilă de pe teritoriul următoarelor țări: Belarus, Rusia și Ucraina.

Admiterea la Universitatea Babeş-Bolyai se organizează în conformitate cu regulamentul unitar de admitere aprobat de Senatul Universităţii Babeș-Bolyai

Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe domenii/programe de studii/specializări din Universitatea Babeş-Bolyai sau din alte instituţii de învăţământ superior, în condiţiile stabilite de Senatele acestora, dar poate fi admis la o singură specializare/un singur program de studii pe locuri finanţate de la bugetul de stat, conform prezentului Regulament.

Excepţie fac olimpicii internaţionali, care pot beneficia de două specializări/programe finanţate de la bugetul de stat.

Înscrie-te astăzi

Creează-ți contul și înscrie-te astăzi online la specializările dorite.

 
De asemenea, vă informăm că pentru asigurarea acurateței procesului de înscriere la admitere, UBB Cluj va interoga baza de date pusă la dispoziție de Ministerul Educației privitoare la unitatea de provenineță a candidaților și rezultatele obținute de aceștia la Bacalaureat. Informare GDPR.