FACULTATEA DE TEATRU ȘI TELEVIZIUNE:
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2019 / 2020 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat (lei)

IF

ID

IFR

Teatru, Film şi Multimedia; Actorie şi Regie

5.000

-

-

Teatru contemporan (actorie și teatrologie - limba maghiară)

5.000

-

-

Producția de film documentar – limba engleză

6.500

-

-

Arta scurt-metrajului – limba maghiară

6.500

-

-