FACULTATEA DE TEATRU ȘI TELEVIZIUNE:
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2019 / 2020 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența (lei)

IF

ID

Artele Spectacolului - Actorie;
Artele Spectacolului – Regie;

5.000

-

Teatrologie

4.000

-

Cinematografie, Fotografie, Media

6.500

-

Filmologie

4.000

-