FACULTATEA DE BUSINESS:
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2019 / 2020 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat (lei)

IF

ID

IFR

Administrarea Afacerilor, limba de predare română, master

3.000

-

3.000

Management Hotelier, limba de predare română, master

3.000

-

3.000

Administrarea  Afacerilor, limba de predare engleză, master

3.000

-

-

Administrarea Afacerilor în Ospitalitate şi Turism Internaţional, limba de predare engleză, master

3.000

-