FACULTATEA DE BUSINESS:
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2019 / 2020 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența (lei)

IF

ID

Administrarea Afacerilor, limba de predare română, licenţă

2.800

2.800

Administrarea Afacerilor, limba de predare engleză, licenţă

2.800

-

Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, limba de predare română, licenţă

2.800

2.800

Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, limba de predare engleză, licenţă

2.800

-

Administrarea Afacerilor – Extensia Bistriţa, limba de predare română, licenţă

2.800

-