FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ:
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2019 / 2020 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat (lei)

IF

ID

IFR

Toate specializările

2.500

2.500

-