FACULTATEA DE TEOLOGIE REFORMATĂ:
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2019 / 2020 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat (lei)

IF

ID

IFR

Teologie aplicată

2.500

-

-

Teologie-Muzică-Educație

2.500

-

-

Mediere interculturală și Interconfesională

2.500

-

-

Muzică-Muzică Bisericească Ecumenică

3.500

-

-