FACULTATEA DE TEOLOGIE REFORMATĂ:
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2019 / 2020 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența (lei)

IF

ID

Teologie Reformată Didactică

2.200

-

Pedagogie Muzicală

2.600

-