FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI:
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2019 / 2020 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat (lei)

IF

ID

IFR

Domeniul Psihologie

Psihologia Resurselor Umane şi Sănătate Organizaţională

3.400

-

-

Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică şi Psihoterapie

3.600

-

-

Consiliere și Intervenție Psihologică și Dezvoltare umană

3.400

-

-

Psihologia Sănătăţii Publice și Clinice

3.400

-

-

Psihologie judiciară

3.400

-

-

Tehnici Psihologice pentru Controlul Comportamentului și Dezvoltarea Potențialului Uman

3.600

-

-

Consultanţă şi Intervenţie Psihologică (l. maghiară)

3.400

-

-

Domeniul Științe ale Educației

Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică

3.000

-

3.000

Designer Instrucțional

3.000

-

-

Terapia limbajului şi audiologie educaţională

3.000

-

-

Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive

3.000

-

-

Management Curricular

3.000

-

3.000

Didactica limbii şi literaturii germane, cultura şi civilizaţia germană a Europei Centrale şi de Sud-Est (l. germană)

3.000

-

-

Metode și practici alternative în învățământul primar și preșcolar (l.maghiară)

3.000

-

-

Strategii de învățare (l.maghiară) Extensia Odorheiu Secuiesc

3.000

-

-