FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI:
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2019 / 2020 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența (lei)

IF

ID

Psihologie

3.400

3.400

Psihopedagogie Specială

2.900

2.900

Pedagogie

2.900

-

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar

2.900

2.900