FACULTATEA DE TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ:
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2019 / 2020 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat (lei)

IF

ID

IFR

Departamentul Cluj - toate specializările

2.500

-

-

Departamentul Oradea - toate specializările

2.000

-

-

Departamentul Blaj - toate specializările

2.500

-

-