FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR:
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2019 / 2020 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența (lei)

IF

ID

Toate specializările cu excepție Informatică Economică

2.900

2.900

Informatică Economică 3.400 3.400