FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ:
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2019 / 2020 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat (lei)

IF

ID

IFR

Matematică

3.000

-

-

Matematică Informatică

-

-

-

Informatică

4.000

-

-