Regulamente & legislaţie

  REGULAMENTUL DE ADMITERE 2018 salveaza
  ANEXĂ. echivalarea certificatelor lingvistice download [PDF]
  Centralizator licee rural pe judete_2017-2018 vezi site
  ORDIN NR. 3062/16.01.2018
privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat

EMITENT:      MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 116 din 6 februarie 2018

download [PDF]
  ORDIN NR. 6102/15.12.2016
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2017 - 2018

EMITENT:      MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1071 din 30 decembrie 2016

download [PDF]
  ORDIN privind aprobarea competițiilor școlare ce se vor organiza și desfășura în România,
la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2017-2018
download [PDF]
  Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare internaționale desfășurate
în România și în străinătate 2013-2016
download [PDF]
  Echivalarea studiilor efectuate în străinătate de cetățenii români vezi site
 


 
Hotărârea Consiliului de Administrație, privind încasarea contravalorii serviciilor de școlarizare de la solicitanții care au beneficiat anterior de finanțare de la bugetul de stat, integral sau parțial și care doresc să urmeze studii în programe la care au fost admiși și acel program de studiu este organizat doar cu finanțare la buget. download [PDF]