Număr de locuri

Domeniul/ Specializarea Limba/Linia Nr.  de locuri repartizate 2019
Buget Taxă RURAL
TOTAL 116 381 6
Domeniul Educaţie fizică şi sport 73 286 4
Educaţie fizică şi sportivă  R 27 145 2
M 17 33  
Educaţie fizică şi sportivă - Bistriţa R 5 35  
Sport şi performanţă motrică R 15 52 2
M 9 21  
LINIA R0MĂNĂ 47 232 4
LINIA MAGHIARĂ 26 54 0
Domeniul Kinetoterapie 43 95 2
Kinetoterapie şi Motricitate Specială R 26 72 2
M 17 23  
LINIA ROMÂNĂ 26 72 2
LINIA MAGHIARĂ 17 23 0