Număr de locuri

Domeniul/ Specializarea Limba/Linia Nr.  de locuri repartizate 2019
Buget Taxă RURAL
TOTAL 284 275 8
Domeniul Sociologie 180 197 6
Sociologie   R 50 71 2
 M 9 21  
Resurse umane R 72 51 2
M 21 9  
Antropologie R 20 28 2
M 8 17  
LINIA ROMÂNĂ 142 150 6
LINIA MAGHIARĂ 38 47 0
Domeniul Asistenţă Socială 104 78 2
Asistenţă socială  R 86 56 2
P.h. 5 0 0
M 13 22  
LINIA ROMÂNĂ 86 56 2
LINIA MAGHIARĂ 13 22 0
PERSOANE CU HANDICAP 5 0 0