Număr de locuri

Domeniul/ Specializarea Limba/Linia Nr.  de locuri repartizate 2019
Buget Taxă RURAL
TOTAL 41 73 1
Domeniul Teologie 24 65 1
Teologie reformată didactică   M 24 65 1
LINIA MAGHIARĂ 24 65 1
Domeniul Muzică 17 8 0
Muzică M 17 8  
LINIA MAGHIARĂ 17 8 0