Număr de locuri

Domeniul/ Specializarea Limba/Linia Nr.  de locuri repartizate 2019
Buget Taxă RURAL
TOTAL 49 25 1
Domeniul Teologie 49 25 1
Teologie romano-catolică didactică   M 29 20 1
Teologie romano-catolică pastorală - Alba-Iulia M 20 5  
LINIA MAGHIARĂ 49 25 1