Număr de locuri

Domeniul Specializarea locuri alocate 2019
buget  taxă total
Ştiinţe administrative Administraţie publică (în limba engleză) 8 32 40
Analiza și managementul conflictelor/Conflict analysis and management (în limba engleză) 6 34 40
Administraţie publică 19 30 49
Administraţie publică IFR 0 50 50
Managementul instituţiilor publice şi nonprofit (în limba engleză) 13 32 45
Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administrației publice 10 29 39
Știință, tehnologie și inovație în administrația publică/Science, technology and innovation in public governance (în limba engleză) 6 33 39
Sănătate publică/Master of public health (în limba engleză) 7 29 36
Managementul resurselor umane în sectorul public 16 14 30
Management și politici publice (în limba maghiară) 9 23 32
Ştiinţe ale comunicării Producţie media 16 34 50
Publicitate 17 33 50
Publicitate - IFR 0 50 50
Relaţii publice 19 31 50
Relaţii publice - IFR 0 50 50
Studii media aplicate (în limba maghiară) 7 27 34
Publicitate şi relaţii publice (în limbile germană şi engleză) 11 9 20
  Relaţii publice şi publicitate/Public relations and Advertising (în limba engleză) 15 15 30
Comunicare mediatică-Media communication (în limba engleză) 15 35 50
Tehnici avansate de comunicare (în limba maghiară) 15 35 50
Management media 11 18 29
Management media - IFR 0 30 30
Științe politice Dezvoltare internaţională/International Development (în limba engleză) 5 45 50
Managementul organizaţiilor politice 17 32 49
Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţe sociale/Research design and data Analysis in Social Sciences (în limba engleză) 3 47 50
  total 245 797 1042