Număr de locuri

Domeniul/ Specializarea Limba/Linia Nr.  de locuri repartizate 2019
Buget Taxă RURAL
TOTAL 64 128 1
Domeniul Fizică 42 115  
Fizică R 6 26 1
M 5 20  
Fizică informatică R 6 19  
M 5 20  
Fizică medicală R 20 30  
LINIA ROMÂNĂ 32 75  
LINIA MAGHIARĂ 10 40  
Domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate 22 13  
Fizică tehnologică R 15 5  
M 7 8  
LINIA ROMÂNĂ 15 5  
LINIA MAGHIARĂ 7 8