Număr de locuri

Domeniul/ Specializarea Limba/Linia Nr.  de locuri repartizate 2019
Buget Taxă RURAL
TOTAL 68 130 10
Domeniul Teologie 53 109 8
Teologie ortodoxă pastorală  R 41 45 4
Teologie ortodoxă didactică   R 7 41 2
Teologie ortodoxă - asistenţă socială   R 5 23 2
LINIA ROMÂNĂ 53 109 8
Domeniul Arte vizuale 15 21 2
Artă sacră  R 15 21 2
LINIA ROMÂNĂ 15 21 2