Număr de locuri iulie 2022

Domeniul Specializarea locuri alocate 2022
buget  taxă total
Istorie Arheologie şi studii clasice 15 15 30
Istorie Societate, artă, identităţi în Europa Centrală.De la medieval la modernitate  7 23 30
Istorie Istoria şi socio-antropologia epocii moderne 11 19 30
Istorie Istoria Europei de Sud-Est 3 27 30
Istorie Istorie, memorie, oralitate în secolul XX 9 21 30
Istorie Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural (în limba maghiară) 15 15 30
Ştiinţe ale comunicării Ştiinţele informării şi documentării 3 47 50
Relaţii internaţionale şi studii europene Istorie contemporană şi relaţii internaţionale (în limba maghiară) 10 40 50
Relaţii internaţionale şi studii europene Evaluarea politicilor și a programelor publice europene 6 44 50
Relaţii internaţionale şi studii europene Leadership și comunicare în organizațiile internaționale 14 36 50
Studii culturale Studii iudaice 2 14 16
Studii culturale Patrimoniu și turism cultural 7 9 16
Studii de securitate Managementul securităţii în societatea contemporană 25 25 50
Studii de securitate Managementul securităţii în societatea contemporană - IFR 0 50 50
Studii de securitate Securitate, intelligence și competitivitate în organizații 14 36 50
Filosofie Filosofie antică şi medievală 5 45 50
Filosofie Filosofie, cultură, comunicare 7 43 50
Filosofie Teorie critică și studii multiculturale (în limba maghiară) 7 43 50
Științe ale educației Master didactic în Istorie 7 8 15
Științe ale educației Master didactic în Istorie (în limba maghiară) 5 10 15
    172 570 742