Număr de locuri septembrie 2021

Domeniul Specializarea locuri bugetate
Istorie Arheologie şi studii clasice 8
Istorie Societate, artă, identităţi în Europa Centrală.De la medieval la modernitate  2
Istorie Istoria şi socio-antropologia epocii moderne 1
Istorie Istoria Europei de Sud-Est 0
Istorie Istorie, memorie, oralitate în secolul XX 7
Istorie Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural (în limba maghiară) 3
Ştiinţe ale comunicării Ştiinţele informării şi documentării 4
Relaţii internaţionale şi studii europene Istorie contemporană şi relaţii internaţionale (în limba maghiară) 4
Relaţii internaţionale şi studii europene Evaluarea politicilor și a programelor publice europene 3
Relaţii internaţionale şi studii europene Leadership și comunicare în organizațiile internaționale 8
Studii culturale Studii iudaice 3
Studii culturale Patrimoniu și turism cultural 6
Studii de securitate Managementul securităţii în societatea contemporană 8
Studii de securitate Managementul securităţii în societatea contemporană - IFR 0
Studii de securitate Securitate, intelligence și competitivitate în organizații 1
Filosofie Filosofie antică şi medievală 2
Filosofie Filosofie, cultură, comunicare 1
Filosofie Teorie critică și studii multiculturale (în limba maghiară) 6
Științe ale educației Master didactic în Istorie 4
Științe ale educației Master didactic în Istorie (în limba maghiară) 6
  total 77