Număr de locuri

Domeniul Specializarea locuri alocate 2019
buget  taxă total
Istorie Arheologie şi studii clasice 11 23 34
Societate, artă, identităţi în Europa Centrală.De la medieval la modernitate  7 23 30
Istoria şi socio-antropologia epocii moderne 14 23 37
Istoria Europei de Sud-Est 3 24 27
Istorie, memorie, oralitate în secolul XX 11 23 34
Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural (în limba maghiară) 15 23 38
Ştiinţe ale comunicării Ştiinţele informării şi documentării 6 44 50
Relaţii internaţionale şi studii europene Istorie contemporană şi relaţii internaţionale (în limba maghiară) 12 38 50
Evaluarea politicilor și a programelor publice europene 0 50 50
Leadership și comunicare în organizațiile internaționale 20 30 50
Studii culturale Studii iudaice 3 13 16
Patrimoniu și turism cultural 10 7 17
Ştiinţe politice Managementul securităţii în societatea contemporană 30 20 50
Managementul securităţii în societatea contemporană - IFR 0 50 50
Securitate, intelligence și competitivitate în organizații 10 40 50
Filosofie Filosofie antică şi medievală 6 44 50
Filosofie, cultură, comunicare 6 44 50
Teorie critică și studii multiculturale (în limba maghiară) 6 44 50
  total 170 563 733