Număr de locuri

Domeniul/ Specializarea Limba/Linia Nr.  de locuri repartizate 2019
Buget Taxă RURAL
TOTAL 317 845 6
Domeniul Istorie 141 265 3
Istorie   R 60 147 2
 M 15 25  
Istoria artei    R 10 20  
 M 7 13  
Arheologie   R 23 27  
 M 8 17  
Arhivistică  R 14 5 1
M 4 11  
LINIA ROMÂNĂ 107 199 3
LINIA MAGHIARĂ 34 66 0
Domeniul Relaţii internaţionale şi studii europene 28 136 0
Relaţii internaţionale şi studii europene  R 14 110  
M 14 26  
LINIA ROMÂNĂ 14 110 0
LINIA MAGHIARĂ 14 26 0
Domeniul Ştiinţe ale comunicării 8 36 1
Ştiinţe ale informării şi documentării  R 5 19 1
 M 3 17  
LINIA ROMÂNĂ 5 19 1
LINIA MAGHIARĂ 3 17 0
Domeniul Studii culturale 39 89 1
Etnologie  R 7 8  
Turism cultural R 22 51 1
M 10 30  
LINIA ROMÂNĂ 29 59 1
LINIA MAGHIARĂ   10 30 0
Domeniul Ştiinţe Politice 68 228 1
Studii de securitate  R 50 149 1
E 18 79  
LINIA ROMÂNĂ 50 149 1
LINIA ENGLEZĂ 18 79 0
Domeniul Filosofie 33 91 0
Filosofie  R 26 48  
 M 7 43  
LINIA ROMÂNĂ 26 48 0
LINIA MAGHIARĂ 7 43 0