Număr de locuri

Domeniul Specializarea locuri alocate 2019
buget  taxă total
Geografie Amenajare şi dezvoltare turistică 61 14 75
Amenajare şi dezvoltare turistică - IFR 0 50 50
Geomatică 48 2 50
Planificare şi dezvoltare regională 19 31 50
Resurse şi riscuri în mediul hidroatmosferic 15 35 50
Turism şi amenajarea teritoriului Sighetu-Marmaţiei 25 25 50
Turism şi dezvoltare teritorială (în limba maghiară) 34 16 50
Ecoturism şi dezvoltare durabilă (în limba maghiară) Gheorgheni 24 26 50
Geografie Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva ecodezvoltării Bistriţa (interdisciplinar cu Știința sportului și educației fizice) 27 23 50
  total 253 222 475