Număr de locuri septembrie 2021

Domeniul Specializarea locuri bugetate
Geografie Amenajare şi dezvoltare turistică 2
Geografie Amenajare şi dezvoltare turistică - IFR 0
Geografie Geomatică 10
Geografie Planificare şi dezvoltare regională 12
Geografie Resurse şi riscuri în mediul hidroatmosferic 9
Geografie Turism şi amenajarea teritoriului Sighetu-Marmaţiei 5
Geografie Turism şi dezvoltare teritorială (în limba maghiară) 25
Geografie Ecoturism şi dezvoltare durabilă (în limba maghiară) Gheorgheni 2
Geografie Analiza spațială și organizarea teritorială (în limba engleză) 12
Geografie (interdisciplinar cu Știința sportului și educației fizice) Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva ecodezvoltării Bistriţa 22
  total 99