Număr de locuri iulie 2022

Domeniul Specializarea locuri alocate 2022
buget  taxă total
Geografie Amenajare şi dezvoltare turistică 59 16 75
Geografie Amenajare şi dezvoltare turistică - IFR 0 30 30
Geografie Geomatică 43 7 50
Geografie Planificare şi dezvoltare regională 17 23 40
Geografie Resurse şi riscuri în mediul hidroatmosferic 12 28 40
Geografie Turism şi amenajarea teritoriului Sighetu-Marmaţiei 19 21 40
Geografie Turism şi dezvoltare teritorială (în limba maghiară) 27 13 40
Geografie Ecoturism şi dezvoltare durabilă (în limba maghiară) Gheorgheni 26 24 50
Geografie Analiza spațială și organizarea teritorială (în limba engleză) 11 29 40
Geografie (interdisciplinar cu Știința sportului și educației fizice) Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva ecodezvoltării Bistriţa 23 27 50
    237 218 455