Număr de locuri

Domeniul/ Specializarea Limba/Linia Nr.  de locuri repartizate 2019
Buget Taxă RURAL
TOTAL 49 120 1
Domeniul Teologie 49 120 1
Teologie greco-catolică didactică  R 9 20 1
Teologie greco-catolică - asistenţă socială   R 6 24  
Teologie  greco-catolică pastorală   R 6 24  
Teologie greco-catolică pastorală- Oradea  R 15 35  
 Teologie greco-catolică pastorală -  Blaj  R 13 17  
LINIA ROMÂNĂ 49 120 1