Număr de locuri

Domeniul Specializarea locuri alocate 2019
buget  taxă total
Relaţii internaţionale şi studii europene Studii politice europene comparate (în limba franceză)  14 16 30
Afaceri europene şi management de programe 45 30 75
Evaluarea dezvoltării regionale 0 50 50
Diplomație culturală și relații internaționale/Cultural Diplomacy and International Relations (în limba engleză) 10 40 50
Guvernanţă europeană  12 38 50
Studii transatlantice/Transatlantic Studies (în limba engleză) 0 25 25
Management și negocieri internaționale și europene 10 40 50
Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor/International Relations Foreign Policy and Crisis Management (în limba engleză) 14 36 50
Comunicare internațională 10 40 50
Management Management performant 16 34 50
  total 131 349 480