Număr de locuri

Domeniul/ Specializarea Limba/Linia Nr.  de locuri repartizate 2019
Buget Taxă RURAL
TOTAL 170 477 6
Domeniul Relaţii internaţionale şi studii europene 126 383 1
Relaţii internaţionale şi studii europene  R 62 287 1
G 17 68  
E 47 28  
LINIA ROMÂNĂ 62 287 1
LINIA GERMANĂ 17 68 0
LINIA ENGLEZĂ 47 28 0
Domeniul Management 22 46 3
Management   R 22 46 3
LINIA ROMÂNĂ 22 46 3
Domeniul Ştiinţe administrative 22 48 2
Administraţie europeană R 22 48 2
LINIA ROMÂNĂ 22 48 2