Număr de locuri

Domeniul/ Specializarea Limba/Linia Nr.  de locuri repartizate 2019
Buget Taxă RURAL
TOTAL 70 241 2
Domeniul Ştiinţa mediului 45 180 1
Ştiinţa Mediului R 14 83 1
M 7 33  
Stiinta mediului la Sf. Gheroghe M 12 28  
Management și audit de mediu R 12 36  
ET      
LINIA ROMÂNĂ 26 119 1
LINIA MAGHIARĂ 19 61 0
Domeniul Ingineria mediului  25 61 1
Ingineria mediului  R 15 42 1
Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice R 10 19  
Rr      
LINIA ROMÂNĂ 25 61 1