Număr de locuri

Domeniul Specializarea locuri alocate 2019
buget  taxă total
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii 36 39 75
Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale 33 17 50
Management internaţional (în limba germană) 32 18 50
Economie  Agrobusiness 29 21 50
Dezvoltare regională durabilă 30 20 50
Gestiunea şi evaluarea proiectelor 31 19 50
Finanţe Bănci şi pieţe de capital 35 15 50
Finanţe corporative-asigurări 36 14 50
Gestiune financiară corporativă (în limbile maghiară şi engleză) 19 31 50
Fiscalitate 34 16 50
Contabilitate Diagnostic şi evaluare 30 21 51
Expertiză contabilă şi audit 42 20 62
Management contabil, audit şi control 42 20 62
Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene 32 18 50
Contabilitate și organizații/Accounting and organisations  (în limba engleză) 14 36 50
  Managementul dezvoltării afacerilor 37 13 50
Managementul dezvoltării afacerilor Sf. Gheorghe 29 21 50
Managementul dezvoltării afacerilor (în limba engleză) 30 20 50
Managementul resurselor umane 38 12 50
International business management (în limba engleză) 30 20 50
Managementul afacerilor (în limba maghiară) 29 21 50
Marketing Strategii şi politici de marketing 36 39 75
Strategii şi politici de marketing (în limba maghiară) 20 30 50
Cibernetică și statistică Sisteme de asistare a deciziilor economice 24 26 50
Econometrie şi statistică aplicată 27 23 50
 Informatică economică E-business 25 3 28
Modelarea afacerilor și calculul distribuit/Business Modeling and Distributed Computing  (limba engleză) 19 3 22
Contabilitate Management contabil, audit şi control IFR 0 50 50
Management Managementul resurselor umane IFR 0 40 40
Managementul dezvoltării afacerilor IFR 0 50 50
Marketing Stategii şi politici de marketing IFR 0 50 50
Administrarea afacerilor Administrare afacerilor în turism, comerţ şi servicii IFR 0 25 25
Contabilitate Expertiză contabilă şi audit IFR 0 50 50
  total 819 821 1640