Număr de locuri iulie 2022

Domeniul Specializarea locuri alocate 2022
buget  taxă total
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii 34 41 75
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii (Reșița) 22 28 50
Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale 26 24 50
Economie şi afaceri internaţionale Management internaţional (în limba germană) 30 20 50
Economie  Agrobusiness 25 25 50
Economie  Dezvoltare regională durabilă 32 18 50
Economie  Gestiunea şi evaluarea proiectelor 28 22 50
Finanţe Bănci şi pieţe de capital 32 18 50
Finanţe Finanţe corporative-asigurări 30 20 50
Finanţe Gestiune financiară corporativă (în limbile maghiară şi engleză) 21 29 50
Finanţe Fiscalitate 33 17 50
Contabilitate Diagnostic şi evaluare 24 27 51
Contabilitate Expertiză contabilă şi audit 40 22 62
Contabilitate Management contabil, audit şi control 40 22 62
Contabilitate Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene 30 20 50
Contabilitate Contabilitate și organizații/Accounting and organisations  (în limba engleză) 17 33 50
Contabilitate Expertiză contabilă și evaluarea firmei (Reșița) 21 29 50
Management Managementul dezvoltării afacerilor 37 13 50
Management Managementul dezvoltării afacerilor Sf. Gheorghe 31 19 50
Management Managementul dezvoltării afacerilor (în limba engleză) 26 24 50
Management Managementul resurselor umane 38 37 75
Management International business management (în limba engleză) 28 22 50
Management Managementul afacerilor (în limba maghiară) 26 24 50
Marketing Strategii şi politici de marketing 44 31 75
Marketing Marketing digital (în limba maghiară) 28 22 50
Marketing Marketing și comunicare în afaceri (Reșița) 21 29 50
Cibernetică și statistică Sisteme de asistare a deciziilor economice 0 0 0
Cibernetică și statistică Econometrie şi statistică aplicată 25 25 50
 Informatică economică E-business 29 21 50
 Informatică economică Modelarea afacerilor și calculul distribuit/Business Modeling and Distributed Computing  (limba engleză) 18 12 30
 Informatică economică Business analytics și managementul informațiilor 20 25 45
Științe ale educației Masterat didactic în Economie 5 10 15
Științe ale educației Masterat didactic în Economie (lumba maghiară) 5 10 15
Contabilitate Management contabil, audit şi control IFR 0 50 50
Management Managementul resurselor umane IFR 0 30 30
Management Managementul dezvoltării afacerilor IFR 0 35 35
Marketing Stategii şi politici de marketing IFR 0 50 50
Administrarea afacerilor Administrare afacerilor în turism, comerţ şi servicii IFR 0 25 25
Contabilitate Expertiză contabilă şi audit IFR 0 50 50
    866 979 1845