Număr de locuri

Domeniul/ Specializarea Limba/Linia Nr.  de locuri repartizate 2019
Buget Taxă RURAL
TOTAL 644 1684 30
Domeniul Marketing 62 134 3
Marketing R 39 108 2
M 23 26 1
LINIA ROMÂNĂ 39 108 2
LINIA MAGHIARĂ 23 26 1
Domeniul Administrarea afacerilor 105 289 5
Economia comerţului, turismului şi serviciilor R 36 112 1
Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Sfântu Gheorghe R 12 37 1
M 12 37 1
Economia firmei Sf. Gheorghe M 12 37 1
Admnistrarea afacerilor G 33 66 1
LINIA ROMÂNĂ 48 149 2
LINIA MAGHIARĂ 24 74 2
LINIA GERMANĂ 33 66 1
Domeniul Economie 35 126 2
Economie agroalimentară şi a mediului R 17 56 1
Economie generală R 18 70 1
LINIA ROMÂNĂ 35 126 2
Domeniul Finanţe 114 244 3
Finanţe şi bănci R 50 187 2
M 50 24 1
E 14 33 0
LINIA ROMÂNĂ 50 187 2
LINIA MAGHIARĂ 50 24 1
LINIA ENGLEZĂ 14 33 0
Domeniul Contabilitate 71 320 2
Contabilitate şi Informatică de gestiune R 28 220 1
F 15 32 0
E 14 33 0
Contabilitate şi Informatică de gestiune, Sighetu-Marmaţiei R 14 35 1
LINIA ROMÂNĂ 42 255 2
LINIA FRANCEZA 15 32 0
LINIA ENGLEZĂ 14 33 0
Domeniul Management 85 183 3
Management R 36 112 1
M 35 38 2
E 14 33 0
LINIA ROMÂNĂ 36 112 1
LINIA MAGHIARĂ 35 38 2
LINIA ENGLEZĂ 14 33 0
Domeniul Cibernetică, Statisitică şi Informatică Economică 127 240 11
Informatică economică R 70 160 9
M 37 12 1
Statistică şi previziune economică R 20 68 1
LINIA ROMÂNĂ 90 228 10
LINIA MAGHIARĂ   37 12 1
Domeniul Economie şi Afaceri Internaţionale 45 148 1
Economie şi afaceri internaţionale R 36 112 1
E 9 36 0
LINIA ROMÂNĂ 36 112 1
LINIA ENGLEZĂ 9 36 0