Număr de locuri septembrie 2021

Domeniul Specializarea locuri bugetate
Matematică  Metode moderne de predare a matematicii 1
Matematică  Metode moderne de predare a matematicii (în limba maghiară) 9
Matematică Matematică computaţională (în limba maghiară)
Matematică Matematici avansate (în limba engleză) 7
Informatică Baze de date  1
Informatică Sisteme distribuite în internet 
Informatică Metode moderne în predarea informaticii 
Informatică Inginerie software (în limba engleză) 0
Informatică Inteligență computațională aplicată (în limba engleză)
Informatică Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date (în limba engleză)
Informatică Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor Enterprise (în limba maghiară) 12
Informatică Metode moderne în predarea informaticii  (în limba maghiară)
Informatică Analiza datelor și modelare (în limba maghiară)
Informatică Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (în limbile germană şi engleză) 0
Științe ale educației Master didactic în Matematică  (în limba maghiară) 0
Științe ale educației Master didactic în Informatică  (în limba română) 7
Științe ale educației Master didactic în Informatică  (în limba maghiară) 5
  total 42