Număr de locuri

Inginerie chimică Ingineria materialelor şi protecţia mediului 9 30 39
Ingineria proceselor organice şi biochimice 10 30 40
Inginerie chimică avansată de proces/Advanced Process Chemical Engineering  (în limba engleză) 15 35 50
Chimia și ingineria nano- și biomaterialelor (în limba maghiară) 9 20 29
Chimie Chimie avansată  (în limbile română şi engleză) 8 40 48
Molecular Modeling in Chemistry and Biochemistry   (în limba engleză) 0 30 30
Chimie clinică 13 37 50
Chimie criminalistică 5 25 30
Tehnici moderne de sinteză în chimie (în limba maghiară) 9 40 49
Inginerie chimică 
Procesarea şi controlul alimentelor (interdisciplinar cu  Chimie) 5 35 40
  total 83 322 405