Număr de locuri

Domeniul/ Specializarea Limba/Linia Nr.  de locuri repartizate 2019
Buget Taxă RURAL
TOTAL 168 193 4
Domeniul Chimie 45 46 2
Chimie   R 32 14 2
M 13 32  
LINIA ROMÂNĂ 32 14 2
LINIA MAGHIARĂ 13 32 0
Domeniul Inginerie chimică 123 147 2
Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului R 10 31  
Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale R 10 31  
 Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice R 16 24  
Inginerie biochimică R 30 11  
Chimie alimentară şi tehnologii biochimice R 15 24  
Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie R 19 19 2
M 23 7  
LINIA ROMÂNĂ 100 140 2
LINIA MAGHIARĂ 23 7 0