Masterat didactic 2020

Nr. crt. Facultatea Domeniul Specializarea locuri alocate 2020
buget  taxă total
1 Matematică și Informatică Științe ale Educației Master didactic în Matematică (în limba maghiară) - cu frecvență 8 10 18
Master didactic în Informatică (în limba română) - cu frecvență 8 10 18
Master didactic în Informatică (în limba maghiară) - cu frecvență 8 10 18
Total 24 30 54
2 Chimie și Inginerie Chimică Științe ale Educației Master didactic în Chimie (în limba română) - cu frecvență 8 10 18
Master didactic în Chimie (în limba maghiară) - cu frecvență 5 10 15
Total 13 20 33
3 Istorie și Filosofie Științe ale Educației Master didactic în Istorie (în limba română) - cu frecvență 7 10 17
Master didactic în Istorie (în limba maghiară) - cu frecvență 6 10 16
Total 13 20 33
      Total general 50 70 120

CRITERII DE ADMITERE

 1. Facultatea de Matematică și Informatică

  Domeniul de studiu: Științe ale Educației

  • Masterat didactic în Informatică (în limba română) – cu frecvență, 2 ani
  • Masterat didactic în Matematică (în limba maghiară) – cu frecvență, 2 ani
  • Masterat didactic în Informatică (în limba maghiară) – cu frecvență, 2 ani

  Condiții de înscriere:
  Pentru specializările de masterat din domeniul Științele educației sunt acceptați candidați care au absolvit o spcializare din domeniul Matematică pentru Masterat didactic în Matematică, respectiv domeniul Informatică sau specializările Matematică informatică și Informatică economică de 4 ani pentru Masterat didactic în Informatică. De asemenea se acceptă candidați profesori de specialitate, absolvenți ai programelor postuniversitare de conversie profesională pentru Matematică respectiv Informatică. Pentru aceste specializări nu se poate susține probă pentru absolvenți din alte domenii sau specializări.
  Probă de evaluare:
  Portofoliu argumentativ notat cu ADMIS/RESPINS: candidatul încarcă în platforma on-line un Curriculum Vitae (maxim 2 pagini) şi un plan de dezvoltare a carierei profesionale şi ştiinţifice pe Matematică respectiv Informatică (maxim 2 pagini), redactat în limba de predare a primei specializări din lista sa de opţiuni.
  Criteriul de clasificare a candidaților declarați admiși după proba de evaluare:

  • Media generală de admitere este compusă din:
   • 75% media generală de promovare a anilor de studiu;
   • 25% media examenului de licenţă.

  Criterii de departajare:
  În caz de medii egale, departajarea se va face luând în considerare media generală de promovare a anilor de studiu şi respectiv media generală din ultimul an de studiu.
  Documente necesare pentru înscriere (scanate):

  • portofoliu argumentativ ce conţine un Curriculum Vitae în format Europass (maxim 2 pagini) şi un Plan de dezvoltare a carierei profesionale şi ştiinţifice pe Matematică, respectiv Informatică (maxim 2 pagini). Portofoliul se realizează în limba primei specializări din lista de opţiuni și se încarcă în format pdf;
  • fișă tip de înscriere (Anexa 1 – date personale) și Lista opțiuni (Anexa 2 – lista opțiuni) generate de aplicația de preînscriere online, listate, semnate și scanate (https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/);
  • anexa 3: Declarație GDPR și privind studiile universitare de master efectuate în sistemul universitar de stat din România, listată, semnată și scanată;
  • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă);
  • diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență;
  • certificatul de naștere;
  • carte de identitate;
  • adeverință medicală tip.

  Calendarul admiterii este cel general stabilit de facultate (https://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/matematica_informatica#calendar_septembrie).
  Nu se achită taxa de admitere pentru masteratul didactic.

 2. Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
  Domeniul de studiu: Științe ale Educației
  • Masterat didactic în Chimie (în limba română) – cu frecvență, 2 ani
  • Masterat didactic în Chimie (în limba maghiară) – cu frecvență, 2 ani

  Criterii de admitere:

   • Nota interviului de admitere cu pondere 50%
   • Media examenului de licență/diplomă cu pondere 50%

  Media de admitere = 0,5*nota interviului de admitere + 0,5*media examenului de licență/diplomă
  Documente necesare pentru înscriere (scanate):

  • formularul de înscriere și declarația de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal, completat și semnat
  • diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia și foaia matricolă;
  • diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia;
  • certificatul de naștere;
  • cartea de identitate;
  • adeverință medicală tip.

  Calendarul admiterii este cel general stabilit de facultate (https://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/chimie_inginerie_chimica#calendar_septembrie).
  Nu se achită taxa de admitere pentru masteratul didactic.

 3. Facultatea de Istorie și Filosofie

  Domeniul de studiu: Științe ale Educației

  • Masterat didactic în Istorie (în limba română) – cu frecvență, 2 ani
  • Masterat didactic în Istorie (în limba maghiară) – cu frecvență, 2 ani

  Criterii de admitere:

   • Probă de evaluare: Scrisoare de intenție care prezintă motivația candidatului pentru cariera didactică, notată cu ADMIS/RESPINS
   • Criteriul de clasificare a candidaților declarați admiși după proba de evaluare:
   • 100% media examenului de licență
   • Criteriul de departajare în caz de medii egale: media anilor de studii

  Documente necesare pentru înscriere (scanate):

  • fișă tip de înscriere (semnată) – se descarcă de pe site-ul facultății, secțiunea Admitere master didactic;
  • scrisoarea de intenție care reprezintă motivația candidatului pentru cariera didactică;
  • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă);
  • diploma de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/ foaia matricolă nivel licență sau diploma echivalentă acesteia;
  • adeverința de licență (pentru absolvenții promoției 2020);
  • adeverință pentru cei care au mai făcut un masterat, de unde să rezulte forma de finanțare;
  • certificatul de naștere;
  • carte de identitate;
  • adeverință medicală tip.

  Calendarul admiterii:

  • 7-9 septembrie – înscrierea candidaților
  • 10 septembrie – desfășurarea probelor
  • 11 septembrie – afișarea rezultatelor preliminare
  • 11-13 septembrie – confirmarea ocupării locului
  • 15 septembrie – afișarea rezultatelor

  Nu se achită taxa de admitere pentru masteratul didactic.
  Taxa de școlarizare pentru locurile cu taxă: 2600 lei/an.