Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Contact

Misiunea Facultăţii de Teologie Romano-Catolică se concretizează în :

  • promovarea învăţământului şi cercetarea în domeniul teologiei, segmentul ecclesial, precum şi a sectorului socio-caritativ, în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere prin formare iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul de valori universitare şi eccleziale.
  • asigurarea unui cadru de interferenţe dintre societate şi biserică.
  • contribuţia la formarea religioasă, dezvoltarea structurilor educaţionale, ecclesiale, socio-caritative printr-o implicare în realitate, în acord cu nevoile comunităţii.


  • Adresa: Str. Iuliu Maniu nr. 5, RO-400095, Cluj-Napoca
  • Tel.: +40 264-590715
  • Tel.: +40 264 405300, int. 5345
  • Fax: +40 264 430688
  • E-mail: rocateo@ubbcluj.ro
  • Web: rocateo.ubbcluj.ro

Specializări