Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Contact

Misiunea Facultăţii de Teologie Romano-Catolică se concretizează în :

 • promovarea învăţământului şi cercetarea în domeniul teologiei, segmentul ecclesial, precum şi a sectorului socio-caritativ, în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere prin formare iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul de valori universitare şi eccleziale.
 • asigurarea unui cadru de interferenţe dintre societate şi biserică.
 • contribuţia la formarea religioasă, dezvoltarea structurilor educaţionale, ecclesiale, socio-caritative printr-o implicare în realitate, în acord cu nevoile comunităţii.


 • Adresa: Str. Iuliu Maniu nr. 5, RO-400095, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264-590715
 • Tel.: +40 264 405300, int. 5345
 • Fax: +40 264 430688
 • E-mail: rocateo@ubbcluj.ro
 • Web: rocateo.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Teologie

 1. Specializarea Consiliere pastorală (limba maghiară) - cu frecvență
 2. Specializarea Teologie romano-catolică pastorală aplicată Alba Iulia (limba maghiară) - cu frecvență

Criterii de selecție (pentru toate specializările):

 • Interviu – 50% (Candidații vor susține interviul în momentul înscrierii)
 • Media examenului de licență – 50%

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea / domeniul  

Master (lei)

IF IFR

Consiliere pastorală

30

-

Teologie Romano-Catolică pastorală aplicată

30

-

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul  

Master (lei)

IF IFR

Consiliere pastorală

70

-

Teologie Romano-Catolică pastorală aplicată

70

-