Facultatea de Teologie Greco-Catolică

INFO admitere

Contact

A studia teologia înseamnă să înveţi să te orientezi într-un univers pluralist în raport cu Dumnezeu şi cu semenii. Acest lucru nu înseamnă numai a-ţi însuşi fundamentele creştine ale societăţii şi culturii noastre, ci şi a asimila valorile general umane în lumea actuală.

Ceea ce noi propunem este studiul teologiei într-un cadru academic de înaltă ţinută ştiinţifică şi într-un climat multicultural şi pluriconfesional, care este cel al Universităţii clujene.
Facultatea noastră tinde să îmbine identitatea catolică pe care o declară manifest, conectată la valorile civilizaţiei europene, cu tradiţia ecleziastică bizantină ca expresie a spiritualităţii româneşti.

Facultatea de Teologie Greco-Catolică are următoarele finalităţi:

 1. Cultivarea şi oferirea unei profunde şi solide cunoaşteri a adevărului cu privire la Dumnezeu, la om şi la lume, în lumina Revelaţiei creştine şi a raţiunii, printr-o cercetare ştiinţifică realizată conform metodei specifice fiecărei discipline.
 2. Formarea filosofico-teologică şi profesională a studenţilor, conform specializării pentru care au optat.
 3. Formarea teologică permanentă a clerului greco-catolic şi a altor persoane, consacrate sau laice, implicate în activitatea Bisericii şi în societate.
 4. Formarea teologică şi spirituală a laicilor care vor să-şi trăiască cu responsabilitate adeziunea la credinţă, indiferent de domeniul de activitate.
 5. Susţinerea activităţii pastorale şi de evanghelizare a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, prin mijloacele specifice procesului educativ şi de cercetare.

Facultatea de Teologie Greco-Catolică din Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca este structurată în trei departamente: Blaj, Cluj şi Oradea. • Adresa: Str. Moţilor nr. 26, RO-4000001, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 599579
 • Fax: +40 264 590714
 • E-mail: gct@ubbcluj.ro
 • Web: gct.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Teologie

 1. Specializarea Teologie biblică (limba română) - cu frecvență
 2. Specializarea Fundamente creştine ale identităţii europene (Oradea) (limba română) - cu frecvență
 3. Specializarea Teologia pastorală în comunităţile ecleziale (Blaj) (limba română) - cu frecvență

Criterii de selecție (pentru toate specializările) :

 • Media de la licență – 100%

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2021 / 2022

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea / domeniul  

Master (lei)

IF IFR

Departamentul Cluj - toate specializările

30

-

Departamentul Oradea - toate specializările

30

-

Departamentul Blaj - toate specializările

30

-

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul   Master (lei)
IF ID


Departamentul Cluj - toate specializările
1 specializare
2 specializări50
60

-

Departamentul Oradea - toate specializările

50

-

Departamentul Blaj- toate specializările

50

-

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2021 / 2022 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat (lei)

IF

ID

IFR

Departamentul Cluj - toate specializările

2.500

-

-

Departamentul Oradea - toate specializările

2.000

-

-

Departamentul Blaj - toate specializările

2.500

-

-