Facultatea de Teatru și Film

INFO admitere

Contact

Facultatea de Teatru şi Film are o misiune didactică, dar şi de cercetare ştiinţifică și creație artistică,particularizate la domeniile artistice oferite: Teatru și Artele Spectacolului și Cinematografie și Media. Misiunea centrală a facultății este aceea de a forma profesionști la cel mai înalt nivel în artele spectacolului și ale filmului, capabili să profeseze într-un context cultural tot mai dinamic  și globalizat, atât în instituții culturale subvenționate, naționale și internaționale, cât și în cadrul unor companii independente. Facultatea își propune formarea unei gândiri imaginative și creative, dezvoltarea abilităților performative, a capacităților de utilizare a tehnicilor media clasice, dar și a celor experimentale și alternative, în vederea realizării unor produse artistice novatoare. 

Convinși de importanța formării inițiale, prin departamentele de Teatru – linia română, Teatru – linia maghiară și Cinematografie și Media – română și maghiară, facultatea oferă programe aferente domeniilor Teatru și Artele Spectacolului și Cinematografie și Media la toate nivelele de învățământ superior: licență, master și doctorat.

Mai multe detalii despre oferta educațională a facultății, dar și despre activitatea de cercetare și creație a facultății sau realizările studenților, puteți găsi pe pagina web https://teatrufilm.ubbcluj.ro/ sau pe pagina de Facebook a facultății.  • Adresa: Str. M. Kogalniceanu nr. 4, RO-400084, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 590066
  +40 264 405357
 • E-mail: secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro
 • Web: https://teatrufilm.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Teatru și artele spectacolului

 1. Specializarea Arte Performative și Film (limba română) - cu frecvență

Criterii de selecție:

 • Interviu/Colocviu
 • Proiect individual de cercetare sau creație în domeniu, redactat anterior în scris.
 1. Specializarea Artă Teatrală (limba română) - cu frecvență

Criterii de selecție:

Modul A - Actorie

 • Repertoriu de roluri sau monologuri, din care comisia va alege cele care vor fi interpretate – 50%
 • Probă practică de improvizație teatrală – 50%

Modul B - Regie de teatru

 • Interviu: candidatul va susține un interviu de cultură generală și de motivare a alegerii specializării - 40%
 • Candidatul va prezenta un proiect regizoral de spectacol – 60%
 1. Specializarea Teatru contemporan (actorie și teatrologie) (limba maghiară) – cu frecvență

Criterii de selecție:

 • Candidatul va susține un interviu/colocviu, care va testa motivația și cunoștințele generale aferente domeniului Teatru și Artele spectacolului, și va propune un proiect individual de cercetare și creație în domeniu, redactat anterior în scris, care să reflecte motivația alegerii specializării
 1. Specializarea Management şi antreprenoriat cultural (limba română) - cu frecvență

Criterii de selecție:

 • Candidatul va susţine un interviu de cultură generală, precum şi privind motivaţiile alegerii specializării – 50%
 • Propunerea şi susţinerea unui proiect de management sau antreprenoriat cultural redactat anterior în scris - 50%

Domeniul Cinematografie și media

 1. Specializarea Producție de film documentar/Documentary filmmaking (limba engleză) – cu frecvență

Criterii de selecție :

 • Interviu în limba engleză pe baza unui proiect individual de film documentar. *
  *pentru detalii consultați site-ul facultății
 1. Specializarea Arta scurtmetrajului (limba maghiară) – cu frecvență

Criterii de selecție:

 • Interviu pe baza unui proiect individual de creaţie artistică de scurtmetraj redactat anterior în limba maghiară.
 1. Specializarea Arte digitale interactive/Digital interactive arts (limba engleză) – cu frecvență

Criterii de selecție :

 • Interviu în limba engleză pe baza unui proiect individual de creație artistică care să demonstreze interesul pentru folosirea tehnologiilor interactive în creația artistică.*
  *pentru detalii consultați site-ul facultății

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2021 / 2022

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea / domeniul  

Master (lei)

IF IFR
Toate specializările.. 30 -

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul  

Master (lei)

IF IFR

Artă teatrală (actorie și regie)

150

-

Arte performative și film

150

-

Management și antreprenoriat cultural

150

-

Teatru contemporan (actorie și Teatrologie – limba maghiară)

150

-

Producția de film documentar (în   limba engleză)

150

-

Arte digitale interactive (în limba engleză)

150

-

Arta scurt-metrajului (în limba maghiară)

150

-

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2021 / 2022 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

ID

IFR

Artă teatrală (actorie și regie)

6.000

-

-

Arte performative și film

6.000

-

-

Management și antreprenoriat cultural

6.000

-

-

Teatru contemporan (actorie și teatrologie - limba maghiară)

5.000

-

-

Producția de film documentar – limba engleză

6.500

-

-

Arte digitale interactive (în limba engleză)

6.500

-

-

Atra scurt-metrajului (în limba maghiară)

6.500

-

-