Facultatea de Teatru și Film

Contact

Facultatea de Teatru şi Film are o misiune didactică, dar şi de cercetare ştiinţifică și creație artistică,particularizate la domeniile artistice oferite: Teatru și Artele Spectacolului și Cinematografie și Media. Misiunea centrală a facultății este aceea de a forma profesionști la cel mai înalt nivel în artele spectacolului și ale filmului, capabili să profeseze într-un context cultural tot mai dinamic  și globalizat, atât în instituții culturale subvenționate, naționale și internaționale, cât și în cadrul unor companii independente. Facultatea își propune formarea unei gândiri imaginative și creative, dezvoltarea abilităților performative, a capacităților de utilizare a tehnicilor media clasice, dar și a celor experimentale și alternative, în vederea realizării unor produse artistice novatoare. 

Convinși de importanța formării inițiale, prin departamentele de Teatru – linia română, Teatru – linia maghiară și Cinematografie și Media – română și maghiară, facultatea oferă programe aferente domeniilor Teatru și Artele Spectacolului și Cinematografie și Media la toate nivelele de învățământ superior: licență, master și doctorat.

Mai multe detalii despre oferta educațională a facultății, dar și despre activitatea de cercetare și creație a facultății sau realizările studenților, puteți găsi pe pagina web https://teatrufilm.ubbcluj.ro/ sau pe pagina de Facebook a facultății.  • Adresa: Str. M. Kogalniceanu nr. 4, RO-400084, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 590066
 • Tel.: +40 264 405300, int. 5357
 • Fax: +40 264 590066
 • E-mail: secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro
 • Web: https://teatrufilm.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Teatru și artele spectacolului

 1. Specializarea Arte Performative și Film (limba română) - cu frecvență

Criterii de selecție:
Modul Arte performative și film

 • Interviu/Colocviu
 • Proiect individual de cercetare sau creație în domeniu, redactat anterior în scris.
 1. Specializarea Artă Teatrală (limba română) - cu frecvență

Criterii de selecție:
Modul A - Actorie

 • Repertoriu de roluri sau monologuri, din care comisia va alege cele care vor fi interpretate – 50%
 • Probă practică de improvizație teatrală – 50%

Modul B - Regie de teatru

 • Interviu: candidatul va prezenta un portofoliu de spectacole proprii realizate, din care comisia va alege un spectacol pentru expunere – 50%
 • Candidatul va prezenta un proiect regizoral de spectacol – 50%
 1. Specializarea Teatru contemporan (actorie și teatrologie) (limba maghiară) – cu frecvență

Criterii de selecție:

 • Interviu : candidatul va prezenta și susține un proiect profesional de creație sau cercetare din domeniul Teatru și artele spectacolului, care să reflecte motivația alegerii specializării.

Domeniul Cinematografie și media

 1. Specializarea Producție de film documentar/Documentary filmmaking (limba engleză) – cu frecvență

Criteriu de selecție :

 • Interviu în limba engleză pe baza unui proiect individual de film documentar. *

*pentru detalii consultați site-ul facultății

 1. Specializarea Arta scurtmetrajului (limba maghiară) – cu frecvență

Criteriu de selecție:

 • Interviu pe baza unui proiect (film artistic, cercetare pe domeniul cinematografie sau media) redactat anterior în limba maghiară.
 1. Specializarea Arte digitale interactive/Digital interactive arts (limba engleză) – cu frecvență

Criteriu de selecție :

 • Interviu în limba engleză pe baza unui proiect individual de creație artistică care să demonstreze interesul pentru folosirea tehnologiilor interactive în creația artistică.*

*pentru detalii consultați site-ul facultății

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea / domeniul  

Master (lei)

IF IFR
Toate specializările.. 30 -

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul  

Master (lei)

IF IFR

Teatru, Film şi Multimedia Actorie şi Regie

150

-

Teatru contemporan (actorie și Teatrologie – limba maghiară)

150

-

Producția de film documentar – limba engleză

150

-

Arta scurt-metrajului – limba maghiară

150

-