Facultatea de Studii Europene

INFO admitere

Contact

Facultatea de Studii Europene și-a început activitatea sub numele de Școala de Înalte Studii Europene Comparative, în anul universitar 1993-1994. În mai 1995 denumirea oficială a instituției a devenit Facultatea de Studii Europene.
Facultatea de Studii Europene este o structură academică în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Facultatea de Studii Europene acordă diploma de stat pentru licențierea în Relatii Internationale și Studii Europene, domeniul Relații Internaționale și Studii Europene, în limbile română, germană și engleză, în specializarea Management, domeniul Management, în limba română, în Studii Americane, domeniul Studii Culturale, în limba engleză, și în Administrație Europeană, domeniul Științe Administrative, în limba română.

 • Adresa: Str. Emmanuel de Martonne nr. 1, RO-400090, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 593770
 • E-mail: admiteremaster.euro@euro.ubbcluj.ro
 • Web: euro.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Relații internaționale și studii europene

 1. Specializarea Studii politice europene comparate (limba franceză) - cu frecvență
 2. Specializarea Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor (limba engleză) - cu frecvență
 3. Specializarea Studii transatlantice (limba engleză) - cu frecvență
 4. Specializarea Afaceri europene şi management de programe (limba română) - cu frecvență
 5. Specializarea Guvernanţă europeană (limba română) - cu frecvență
 6. Specializarea Diplomație culturală și relații internaționale (limba engleză) – cu frecvență
 7. Specializarea Management și negocieri internaționale și europene (limba română) – cu frecvență
 8. Specializarea Evaluarea dezvoltării regionale (limba română) – cu frecvență
 9. Specializarea Comunicare internațională (limba română) – cu frecvență

Domeniul Management

 1. Specializarea Management performant (limba română) – cu frecvență

Criteriu de selecție (pentru toate specializările):

 • Interviu - 100%

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2022 / 2023

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea / domeniul  

Master (lei)

IF IFR
Toate specializările.. 50 -

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul  

Master (lei)

IF IFR
Toate specializările. 150 -

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2022 / 2023 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat (lei)

IF

ID

IFR

Toate specializările

3.000 - -