Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Contact

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor este una dintre cele mai moderne şi dinamice facultăţi ale Universităţii Babeş-Bolyai, oferind servicii academice pentru toate formele de învăţământ: licenţă, masterat, doctorat, învăţământ la distanţă, formare continuă, cursuri postuniversitare de recalificare, programe de cercetare, consultanţă şi dezvoltare durabilă.

 • Adresa: Str. Teodor Mihali, Nr.58-60, RO-400591, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 418652
 • Tel.: +40 264 418653
 • Fax: +40 264 412570
 • E-mail: admitere@econ.ubbcluj.ro
 • Web: econ.ubbcluj.ro

Specializări

I. ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

Domeniul ADMINISTRAREA AFACERILOR

 1. Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM, COMERŢ ŞI SERVICII (limba română)

Criterii de selecție:

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 50 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 20 % nota la proba de selecție de specialitate - Eseu cu tema „Rolul şi particularităţile turismului/comerţului/serviciilor în economia secolului XXI”

Domeniul ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

 1. Specializarea AFACERI INTERNAŢIONALE (limba română)

Criterii de selecție:

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 20 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 50 % proba de selecție: interviu tematic la alegere: Impactul relațiilor economice internaționale asupra economiei naţionale / Rolul finanţărilor europene asupra dezvoltării regionale
 1. Specializarea MANAGEMENT INTERNAŢIONAL (în limba germană)

Criterii de selecție:

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 20 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 50 % nota examenului scris în limba germană la disciplinele Management internațional și Managementul calității

Domeniul ECONOMIE

 1. Specializarea AGROBUSINESS (limba română)

Criterii de selecție:

 • 40 % media examenului de licenţă
 • 40 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 20 % nota la proba de admitere: eseu cu tema: „Care consideraţi că este importanţa managementului pentru succesul unei organizaţii”
 1. Specializarea DEZVOLTARE REGIONALĂ DURABILĂ (limba română)

Criterii de selecție:

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 20 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 50 % proba de selecție: interviu tematic la alegere:  Impactul relațiilor economice internaționale asupra economiei naţionale / Rolul finanţărilor europene asupra dezvoltării regionale
 1. Specializarea GESTIUNEA ŞI EVALUAREA PROIECTELOR (limba română)

Criterii de selecție:

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 30 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 40 % nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit

SAU*
Criterii de selecție:

 • 40 % media examenului de licenţă
 • 40 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 20 % nota la proba de selecție, eseu cu tema „Care consideraţi că este importanţa managementului pentru succesul unei organizaţii”

*pentru detalii consultați site-ul facultății (http://econ.ubbcluj.ro)

Domeniul CONTABILITATE

 1. Specializarea AUDITUL ŞI MANAGEMENTUL FINANCIAR AL FONDURILOR EUROPENE (limba română)

Criterii de selecție:

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 30 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 40 % nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit

SAU*
Criterii de selecție:

 • 40 % media examenului de licenţă
 • 40 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 20 % nota la proba de selecție, eseu cu tema „Care consideraţi că este importanţa managementului pentru succesul unei organizaţii”

*pentru detalii consultați site-ul facultății (http://econ.ubbcluj.ro)

 1. Specializarea CONTABILITATE ŞI ORGANIZAŢII/ACCOUNTING AND ORGANIZATIONS (în limba engleză)

Criterii de selecție:

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 30 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 40 % nota aferentă examenului scris la disciplina Contabilitate sau pentru proiectul de cercetare
 1. Specializarea DIAGNOSTIC ŞI EVALUARE (limba română)

Criterii de selecție:

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 30 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 40 % nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit

SAU*
Criterii de selecție:

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 20 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 50 % nota examenului scris la disciplina Diagnosticul şi evaluarea afacerilor

*pentru detalii consultați site-ul facultății (http://econ.ubbcluj.ro)

 1. Specializarea EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT (limba română)

Criterii de selecție:

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 30 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 40 % nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit
 1. Specializarea MANAGEMENT CONTABIL, AUDIT ŞI CONTROL (limba română)

Criterii de selecție:

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 30 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 40 % nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit

Domeniul FINANŢE

 1. Specializarea BĂNCI ŞI PIEŢE DE CAPITAL (limba română)

Criterii de selecție:

 • 30 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 20 % media examenului de licenţă
 • 50 % nota examenului scris la disciplina Management financiar
 1. Specializarea FINANŢE CORPORATIVE – ASIGURĂRI (limba română)

Criterii de selecție:

 • 30 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 20 % media examenului de licenţă
 • 50 % nota examenului scris la disciplina Asigurări
 1. Specializarea FISCALITATE (limba română)

Criterii de selecție:

 • 30 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 20 % media examenului de licenţă
 • 50 % nota examenului scris la disciplina Finanţe publice
 1. Specializarea GESTIUNE FINANCIARĂ CORPORATIVĂ (în limbile maghiară și engleză)

Criterii de selecție:

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 20 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 •  50 % nota examenului scris în limba maghiară la disciplinele  Finanţele întreprinderii   şi Gestiunea portofoliului

Domeniul INFORMATICĂ ECONOMICĂ

 1. Specializarea E-BUSINESS (limba română)

Criterii de selecție:

 • 40 % media examenului de licenţă
 • 20 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 40 % nota aferentă susţinerii unui proiect de cercetare / dezvoltare de aplicaţie informatică
 1. Specializarea MODELAREA AFACERILOR ŞI CALCULUL DISTRIBUIT/ BUSINESS MODELING AND DISTRIBUTED COMPUTING  (în limba engleză)

Criterii de selecție:

 • 40 % media examenului de licenţă
 • 20 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 40 % nota aferentă susţinerii unui proiect de cercetare / dezvoltare de aplicaţie informatică, în limba engleză

Domeniul CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ

 1. Specializarea ECONOMETRIE ŞI STATISTICĂ APLICATĂ (limba română)

Criterii de selecție:

 • 25 % media examenului de licenţă
 • 25 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 50 % nota examenului scris la disciplina Statistică descriptivă
 1. Specializarea SISTEME DE ASISTARE A DECIZIILOR ECONOMICE (limba română)

Criterii de selecție:

 • 40 % media examenului de licenţă
 • 20 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 40 % nota aferentă susţinerii unui proiect de cercetare / dezvoltare de aplicaţie informatică

Domeniul MANAGEMENT

 1. Specializarea INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT (în limba engleză)

Criterii de selecție:

 • 40 % media examenului de licenţă
 • 40 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 20 % nota la proba de selecție: eseu, în limba engleză, cu tema: „Challenges for entrepreneurs and managers in the era of globalization/Provocările antreprenorilor și managerilor în era globalizării

           

 1. Specializarea MANAGEMENTUL AFACERILOR (în limba maghiară)

Criterii de selecție:

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 20 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 50 % nota examenului scris în limba maghiară la disciplina Management
 1. Specializarea MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AFACERILOR (limba română)

Criterii de selecție:

 • 40 % media examenului de licenţă
 • 40 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 20 % nota la proba de selecție: eseu cu tema: „Care consideraţi că este importanţa managementului pentru succesul unei organizaţii”
 1. Specializarea MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AFACERILOR (în limba engleză)

Criterii de selecție:

 • 40 % media examenului de licenţă
 • 40 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 20 % nota la proba de selecție: eseu, în limba engleză, cu tema: „Challenges for entrepreneurs and managers in the era of globalization/Provocările antreprenorilor și managerilor în era globalizării

           

 1. Specializarea MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AFACERILOR  (Sfântu  Gheorghe) (limba română)

Criterii de selecție:

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 20 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 50 % nota examenului scris la disciplina Management
 1. Specializarea MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE (limba română)

Criterii de selecție:

 • 40 % media examenului de licenţă
 • 40 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 20 % nota la proba de selecție: eseu cu tema: „Care consideraţi că este importanţa managementului pentru succesul unei organizaţii”

Domeniul MARKETING

 1. Specializarea STRATEGII ŞI POLITICI DE MARKETING (limba română)

Criterii de selecție:

 • 25 % media examenului de licenţă
 • 25 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 50 % nota la proba de selecție de specialitate – examen scris la disciplina Marketing
 1. Specializarea STRATEGII ŞI POLITICI DE MARKETING  (în limba maghiară)

Criterii de selecție:

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 20 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 50 % nota examenului scris în limba maghiară la disciplina Marketing

II. ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

Domeniul ADMINISTRAREA AFACERILOR

 1. Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM, COMERŢ ŞI  SERVICII (limba română)

Criterii de selecție:

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 50 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 20 % nota la proba de selecție de specialitate - Eseu cu tema „Rolul şi particularităţile turismului/comerţului/serviciilor în economia secolului XXI”

Domeniul CONTABILITATE

 1. Specializarea EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT (limba română)

Criterii de selecție:

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 30 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 40 % nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit
 1. Specializarea MANAGEMENT CONTABIL, AUDIT ŞI CONTROL (limba română)

Criterii de selecție:

 • 30 % media examenului de licenţă
 • 30 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 40 % nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit

Domeniul MANAGEMENT

 1. Specializarea MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AFACERILOR (limba română)

Criterii de selecție:

 • 40 % media examenului de licenţă
 • 40 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
 • 20 % nota la proba de selecție: eseu cu tema: „Care consideraţi că este importanţa managementului pentru succesul unei organizaţii”
 1. Specializarea MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE (limba română)
 2. Criterii de selecție:

  • 40 % media examenului de licenţă
  • 40 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
  • 20 % nota la proba de selecție: eseu cu tema: „Care consideraţi că este importanţa managementului pentru succesul unei organizaţii”

  Domeniul MARKETING

  1. Specializarea STRATEGII ŞI POLITICI DE MARKETING (limba română)

  Criterii de selecție:

  • 25 % media examenului de licenţă
  • 25 % media generală a anilor de studiu nivel licenţă
  • 50 % nota la proba de selecție de specialitate – examen scris la disciplina Marketing

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea / domeniul  

Master (lei)

IF IFR
Toate specializările.. 50 50

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul  

Master (lei)

IF IFR
Toate specializările. 150 150