Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

INFO admitere

Contact

Este una dintre cele mai moderne şi dinamice facultăţi ale Universităţii "Babeș-Bolyai" şi asigură pregătirea în probleme de mediu – la nivel de licenţă, masterat şi doctorat – în cele mai noi, atractive şi în acelaşi timp căutate specializari - Ştiinţa mediului (l. română și maghiară), Ingineria mediului, Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice (nivel licență); Evaluarea riscului şi securitatea mediului, Gestiunea şi protecţia mediului, Ingineria valorificării deșeurilor și Sustainable development and envrionmental management.
De-a lungul anilor, facultatea s-a dezvoltat şi s-a adaptat permanent priorităţilor promovate în cadrul politicilor educaționale şi a strategiilor de mediu, încercând în acelaşi timp să răspundă solicitărilor tot mai exigente de pe piaţa forţei de muncă.

 • Adresa:Str. Fântânele nr. 30, RO-400294, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 307030
 • E-mail: enviro@ubbcluj.ro
 • Web: enviro.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Știința mediului

 1. Specializarea Gestiunea şi protecţia mediului (limba română) – cu frecvență
 2. Specializarea Evaluarea riscului şi securitatea mediului (limba română) – cu frecvență

Domeniul Ingineria Mediului

 1. Specializarea Ingineria valorificării deșeurilor (limba română) – cu frecvență
 2. Specializarea Dezvoltare sustenabilă și managementul mediului / Sustainable Development and Environmental Management (limba engleză) - cu frecvență

Criterii de selecție (pentru toate specializările) :

 • Media examenului de licenţă – 50%
 • Interviu în limba de predare a programului  – 50%

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2021 / 2022

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea / domeniul  

Master (lei)

IF IFR
Toate specializările.. 50 50

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul  

Master (lei)

IF IFR
Toate specializările. 90 90

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2021 / 2022 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat (lei)

IF

ID

IFR

Toate specializările

2.500

-

-