Specializări oferite de facultăţi

Programe de master NOI propuse de facultăți pentru admiterea 2018

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul

Specializarea

Forma de învățământ

Durata

1 Matematică și Informatică Informatică Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (germană și engleză) IF 4 sem
2 Psihologie și Științe ale Educației Științe ale Educației Management curricular (limba română) IFR 4 sem
3 Teologie Reformată Muzică Muzică bisericească ecumenică (limba maghiară) IF 4 sem
4 Teatru și Televiziune Cinematografie și media Arte digitale interactive (limba engleză) IF 4 sem

 

Se va organiza admitere pentru aceste programe de studiu după acreditarea ARACIS și publicarea lor în Hotărârea de Guvern.