Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Contact

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei (FPSE) s-a infiintat in anul 1997. Structura ei actuală reflectă intenția declarată corpului academic de a acoperi în tandem domenii si subdomenii aflate in proximitate științifcă și profesională.
Asumând standarde academice inalte si o ofertă educatională largă FPSE asigura pregatirea initiala si formarea continua in domeniul Psihologiei si Stiintelor Educatiei. Programele de studii sunt derulate in limba romana, engleza, maghiara si germana.

 • Adresa: Str. Sindicatelor, nr. 7, RO-400029, Cluj-Napoca
 • Tel.linia romana: +40 264 405337
 • Tel.linia maghiara: +40 264 405206
 • Tel . ifr.: +40 264 590 567
 • Fax: +40 264 590559
 • E-mail: admitere.psiedu@psiedu.ubbcluj.ro
 • Web: psiedu.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Psihologie

 1. Specializarea Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie (limba română) - cu frecvență
 2. Specializarea Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman (limba română) – cu frecvență

Criterii de selecție (pentru specializările 1,2) :

 • Media de licenţă - 20%
 • Interviu pe baza unui referat de maximum 4 pagini, pe o temă relevantă pentru tematica masterului - 80%.
 1. Specializarea Psihologia sănătăţii publice și clinice (limba română) – cu frecvență

Criterii de selecție :

 • Media de licenţă - 20%
 • Interviu pe baza unui referat teoretic sau proiect de cercetare sau de intervenție realizat pe o temă cu relevanță pentru psihologia sănătății publice sau clinice și psihomatică - 80%.
 1. Specializarea Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională (limba română) – cu frecvență

Criterii de selecție:

 • Media de licenţă - 20%
 • Interviu pe baza unui proiect de cercetare/intervenție sau referat teoretic pe o temă cu relevanță pentru psihologia resurselor umane, psihologie organizațională sau sănătate organizațională – 80%
 1. Specializarea Consiliere și intervenții psihologice în dezvoltarea umană (limba română) - cu frecvență

Criterii de selecție :

 • Media de licenţă - 20%
 • Susţinerea orală a unui referat sau proiect (proiect de cercetare, program de prevenţie/intervenţie etc.) centrat pe subdomeniile vizate de programul masteral - 80%.
 1. Specializarea Psihologie judiciară (limba română) – cu frecvență

Criterii de selecție:

 • Media de licență - 20%
 • Susținerea orală a unui proiect de cercetare aplicativă sau a unei fișe sintetice informative centrată pe temele vizate de programul masteral – 80%

 

 1. Specializarea Consultanță şi intervenție psihologică (limba maghiară) – cu frecvență

Criterii de selecție :

 • Media examenului de licență – 30%
 • Susținerea unui proiect de cercetare elaborat anterior – 70%

Domeniul Ştiinţe ale educaţiei

 1. Specializarea Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică (limba română) - cu frecvență şi cu frecvență redusă
 2. Specializarea Designer instrucțional (limba română) - cu frecvență

Criteriu de selecție (pentru specializările 8, 9) :

 • Nota obţinută la susținerea proiectului de cercetare pe o temă circumscrisă domeniului (aproximativ 5 pagini).
 1. Specializarea Terapia limbajului şi audiologie educaţională (limba română) - cu frecvență

Criterii de selecție :

 • Media examenului de licenţă - 30%
 • Nota la examenul oral care constă în susţinerea unui referat sau proiect (proiect de cercetare, program de prevenţie/intervenţie) centrat pe subdomeniile vizate de programul masteral – 70%
 1. Specializarea Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive (limba română) - cu frecvență

Criterii de selecție :

 • Media examenului de licenţă - 30%
 • Nota la examenul oral care constă în susţinerea unui proiect de cercetare din tematica programului de master – 70%
 1. Specializarea Didactica limbii şi literaturii germane, cultura şi civilizaţia germană a Europei Centrale şi de Sud-Est (în limba germană)- cu frecvență

Criterii de selecție :

 • Media examenului de licenţă – 30%
 • Nota la examenul oral care constă în susținerea în limba germană a unui proiect de cercetare(max. 5 pagini) pe o temă relevantă pentru tematica masteratului – 70%
 1. Specializarea Management curricular (limba română) - cu frecvență și cu frecvență redusă

Criterii de selecție:

 • Admiterea se face în ordinea mediilor
 • Media examenului de licenţă – 40%
 • Nota la examenul oral care constă în susținerea unui referat/proiect de max. 5 pagini pe o temă relevantă pentru subdomeniile vizate de programul masteral. Candidatul va prezenta referatul/proiectul sub formă tiparită la susținerea examenului. – 60%
 1. Specializarea Metode și practici alternative în învățământul primar și preșcolar (limba maghiară) - cu frecvență
 2. Specializarea Strategii de învățare eficientă (Odorheiu Secuiesc) (limba maghiară) - cu frecvență

Criterii de selecție (pentru specializările 14, 15) :

 • Media examenului de licență – 30%
 • Susținerea unui proiect de cercetare, pe o temă aleasă de candidat din tematica programului de masterat. Proiectul se depune în momentul înscrierii. – 70%
 1. Specializarea Management educațional (limba română) – cu frecvență

Criteriu de selecție (pentru specializarea 16)

 • Susținerea unui proiect de cercetare pe o temă circumscrisă domeniului (aproximativ 5 pagini).

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea / domeniul  

Master (lei)

IF IFR
Toate specializările.. 50 50

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul  

Master (lei)

IF IFR
Toate specializările. 200 200