Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

INFO admitere

Contact

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei (FPSE) s-a infiintat in anul 1997. Structura ei actuală reflectă intenția declarată corpului academic de a acoperi în tandem domenii si subdomenii aflate in proximitate științifcă și profesională.
Asumând standarde academice inalte si o ofertă educatională largă FPSE asigura pregatirea initiala si formarea continua in domeniul Psihologiei si Stiintelor Educatiei. Programele de studii sunt derulate in limba romana, engleza, maghiara si germana.

 • Adresa: Str. Sindicatelor, nr. 7, RO-400029, Cluj-Napoca
 • Tel.linia romana: +40 264 405337
 • Tel.linia maghiara: +40 264 445206
 • Tel . ifr.: +40 264 590 567
 • E-mail: admitere.psiedu@ubbcluj.ro
 • Web: psiedu.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Psihologie

 1. Specializarea Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie (limba română) - cu frecvență
 2. Specializarea Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman (limba română) – cu frecvență
 3. Specializarea Psihologia sănătăţii publice și clinice (limba română) – cu frecvență
 4. Specializarea Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională (limba română) – cu frecvență
 5. Specializarea Consiliere și intervenții psihologice în dezvoltarea umană (limba română) - cu frecvență
 6. Specializarea Psihologie judiciară (limba română) – cu frecvență

Criterii de selecție (pentru specializările 1-6):

 • Media de licenţă - 20%
 • Interviu pe baza unui referat de maximum 4 pagini, întocmit de candidat, pe o temă relevantă pentru tematica masterului - 80%.
 1. Specializarea Consultanță şi intervenție psihologică (limba maghiară) – cu frecvență

Criterii de selecție :

 • Media de licenţă - 20%
 • Interviu în limba maghiară pe baza unui studiu științific (apărut în limba engleză) din domeniul psihologiei – 80%.

Domeniul Ştiinţe ale educaţiei

 1. Specializarea Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică (limba română) - cu frecvență şi cu frecvență redusă
 2. Specializarea Management educațional (limba română) – cu frecvență
 3. Specializarea Management educațional (limba română) (Reșița) – cu frecvență
 4. Specializarea Didactica limbii şi literaturii germane, cultura şi civilizaţia germană a Europei Centrale şi de Sud-Est (în limba germană)- cu frecvență

Criterii de selecție (pentru specializările 8-11):

 • Nota obținută la susținerea proiectului de cercetare.
 • Examenul pentru admitere constă în susținerea unui proiect de cercetare pe o temă circumscrisă domeniului (aproximativ 5 pagini).
 1. Specializarea Designer instrucțional (limba română) - cu frecvență
 2. Specializarea Management curricular (limba română) - cu frecvență și cu frecvență redusă
 3. Specializarea Terapia limbajului şi audiologie educaţională (limba română) - cu frecvență
 4. Specializarea Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive (limba română) - cu frecvență

Criterii de selecție (pentru specializările 12-15):

 • Media examenului de licență – 50%
 • Media anilor de studii de licență – 50%
 1. Specializarea Metode și practici alternative în învățământul primar și preșcolar (limba maghiară) - cu frecvență
 2. Specializarea Strategii de învățare eficientă(Odorheiu Secuiesc) (limba maghiară) - cu frecvență

Criterii de selecție (pentru specializările 16-17):

 • Media examenului de licență – 30%
 • Nota la susținerea unui proiect de cercetare, pe o temă aleasă de candidat, din tematica programului de masterat. Proiectul se depune în momentul înscrierii – 70%

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2022 / 2023

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea / domeniul  

Master (lei)

IF IFR
Toate specializările.. 50 50

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul  

Master (lei)

IF IFR
Toate specializările. 200 200

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2022 / 2023 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

ID

IFR

Domeniul Psihologie

Psihologia Resurselor Umane şi Sănătate Organizaţională

3.400

-

-

Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică şi Psihoterapie

3.600

-

-

Consiliere și Intervenție Psihologică și Dezvoltare umană

3.400

-

-

Psihologia Sănătăţii Publice și Clinice

3.400

-

-

Psihologie judiciară

3.400

-

-

Tehnici Psihologice pentru Controlul Comportamentului și Dezvoltarea Potențialului Uman

3.600

-

-

Consultanţă şi Intervenţie Psihologică (l. maghiară)

3.400

-

-

Domeniul Științe ale Educației

Toate specializările

3.000

-

3.000

Management Educațional CU din Reșița

2.700

-

-