Programe noi 2022

Programe de master noi scoase la admiterea 2022

Facultatea de Inginerie

Domeniul Științe ale educației

  • Master didactic în inginerie (limba română), IF, 4 sem. *

* programele au fost publicate în Hotărârea de Guvern nr. 434/2022 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2022-2023.

Facultatea de Inginerie

Domeniul Inginerie mecanică

  • Ingineria proiectării produselor (limba română), IF, 4 sem. *
  • * programele au fost publicate în Hotărârea de Guvern nr. 434/2022 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2022-2023.

Facultatea de Matematică și Informatică

Domeniul Informatică

  • Știința datelor în industrie și societate (limba engleză), IF, 4 sem. *

* programele au fost publicate în Hotărârea de Guvern nr. 434/2022 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2022-2023.

Teologie Reformată și Muzică

Domeniul Muzică

  • Artă muzicală în context contemporan (limba maghiară), IF, 4 sem. *

* programele au fost publicate în Hotărârea de Guvern nr. 434/2022 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2022-2023.

Facultatea de Litere

Domeniul Filologie

  • Studii de lingvistică și finlandeză, IF, 4 sem. *

* programele au fost publicate în Hotărârea de Guvern nr. 434/2022 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2022-2023.

Facultatea de Geografie

Domeniul Geografie

  • Evaluarea și gestiunea hazardelor și riscurilor geografice, IF, 4 sem. *

* sub rezerva publicării în Hotărârea de Guvern înainte de începerea sesiunii de admitere

Facultatea de Teatru și Film

Domeniul Cinematografie și media

  • Studii de film și audiovizual/Film and Audiovisual Studies (în limba engleză), IF, 4 sem. *

* sub rezerva publicării în Hotărârea de Guvern înainte de începerea sesiunii de admitere