PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVELUL II (MODULUL PEDAGOGIC) PENTRU CARIERA DIDACTICĂ

Centrul de înscriere la modulul pedagogic pentru admiterea 2018, nivel master

  • Sediul DPPD, str. Sindicatelor nr. 7

Înscriere:

Centrul de înscriere la programul de pregătire psihopedagogică Nivel II (master) este sediul DPPD (str. Sindicatelor, nr. 7). Înscrierile se fac în perioada 11-27 iulie 2018, în intervalul orar 9.00-12.00.

Se pot înscrie la Nivelul II de pregătire psihopedagogică doar absolvenții Nivelului I cu condiția urmării unui master.

Acte necesare:

  • copie conform cu originalul certificat/adeverință absolvire DPPD Nivel I
  • copie conform cu originalul diplomă/adeverință licență
  • copie conform cu originalul certificat naștere/căsătorie
  • copie C. I.
  • certificat medical – care să ateste faptul că persoana nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică
  • adeverință facultate pentru masteranzi
  • folie document
  • Contractul de studii va fi pus la dispoziția candidaților la înscriere sau se va putea descărca de pe siteul DPPD: dppd.ubbcluj.ro