PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVELUL II (MODULUL PEDAGOGIC) PENTRU CARIERA DIDACTICĂ

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este singura structură academică care asigură pregătirea psihopedagogică, didactică și practică, în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică pe liniile de studiu: română, maghiară și germană.

Acte necesare:

  • copie conform cu originalul certificat/adeverință absolvire DPPD Nivel I
  • copie conform cu originalul diplomă/adeverință licență
  • copie conform cu originalul certificat naștere/căsătorie
  • copie C. I.
  • certificate medical – care să ateste faptul că persoana nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni  incompatibile cu profesia didactică
  • adeverință facultate pentru masteranzi (master în domeniul licenței)
  • folie document
  • Contractul de studii va fi pus la dispoziția candidaților la înscriere sau se va putea descărca de pe site-ul DPPD: http://dppd.ubbcluj.ro  

Înscriere:

Centrul de înscriere la programul de pregătire psihopedagogică Nivel II (master) este sediul DPPD (str. Sindicatelor, nr. 7).

Înscrierile se fac în perioada 16-31 iulie 2019, în intervalul orar 9.00-12.00.

Se pot înscrie la Nivelul II de pregătire psihopedagogică doar absolvenții Nivelului I cu condiția urmării unui master.