Facultatea de Educație Fizică și Sport

INFO admitere

Contact

Facultatea de Educație Fizică și Sport s-a înființat în anul 1960, în cadrul Institutului Pedagogic.

Din anul 1998, oferta facultății s-a lărgit prin înființarea specializării „Kinetoterapie”. La această specializare, activitatea este susținută de cadre didactice ale facultății, iar la o serie de discipline specifice, de specialiști din cadrul Spitalelor de Recuperare și Neurologie din orașul nostru, care au statut de asociați.

Pentru a veni în sprijinul sportivilor de mare performanță pe lângă cursurile de zi, au fost organizate la specializarea „Educație fizică și sport” cursuri în regim de „fără frecvență”, IDD sau „frecvență redusă”.

Printre absolvenții FEFS din promoțiile mai vechi sau mai recente se numără personalități de mare valoare din domeniul sportului, dintre care îi enumeram pe: Károlyi Béla (fost antrenor al echipei olimpice de gimnastică), Simion Schobel (antrenor al selecționatei de handbal a Germaniei, fost campion mondial), Ioanis Tikos și Costas Saganis (antrenori ai echipelor reprezentative de baschet juniori a Greciei), Adelinho Jorge Suares (antrenor al reprezentativei de tineret a Portugaliei la baschet), Gabriela Szabó (campioană olimpică și mondială la atletism), Ionela Târlea (campioana mondiala la atletism), Maria Cioncan (medaliată la J.O la atletism), Simona Richter, Ioana Dinea, Laura Moise (medaliate la J.O și campionate europene la judo), atletele Nicoleta Grasu, Iloc Cristina, Mihaela Botezan.

Licențiații FEFS ai UBB sunt recunoscuți de către forurile de specialitate europene și mondiale, cu susținerea eventuală a unor examene de diferență nesemnificative. Această recunoaștere dovedește compatibilitatea curriculum-ului facultății cu structuri similare din toată lumea.


 • Adresa: Str. Pandurilor 7, RO-400174, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 420709
 • Tel.: +40 264 405367
 • E-mail: sport@ubbcluj.ro
 • Web: sport.ubbcluj.ro/masterat/

Specializări

Pentru toate programele de studii este obligatorie prezentarea unui certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională, conform Regulamentului Universității Babeș-Bolyai. La nivel master, media minimă de admitere este 6.00 (şase) - conform OM nr. 6.102 din 15.12.2016 publicat în MO nr. 1071 din 30.12.2016.

Domeniul Știința sportului și educației fizice

 1. Specializarea Educaţie fizică şi agrement în turism (limba română) –cu frecvență
 2. Specializarea Managementul organizaţiilor şi activităţilor sportive (limba română) – cu frecvență

Criterii de selecție (pentru specializările 1, 2):

 • Prezentarea unui proiect de dezvoltare a carierei – calificativ admis/respins
 • Media generală de promovare a studiilor – 100%
 1. Specializarea Antrenament şi performanţă sportivă (limba română) - cu frecvență
 2. Specializarea Kinetoterapie în afecţiunile aparatului locomotor (limba română) – cu frecvență

Criterii de selecție (pentru specializările 3, 4):

 • Test grilă - 100%
 1. Specializarea Educație fizică școlară și activități extracurriculare (la Reșița) (limba română) – cu frecvență

Criterii de selecție (pentru specializarea 5):

 • Prezentarea unui eseu academic – 20%
 • Media examenului de licență – 80%

Admitere în situație pandemică

Pentru toate programele de studii este obligatorie prezentarea unui certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională, conform Regulamentului Universității Babeș-Bolyai. La nivel master, media minimă de admitere este 6.00 (şase) - conform OM nr. 6.102 din 15.12.2016 publicat în MO nr. 1071 din 30.12.2016.

 1. Specializarea Educaţie fizică şi agrement în turism (limba română) –cu frecvență
 2. Specializarea Managementul organizaţiilor şi activităţilor sportive (limba română) – cu frecvență
 3. Specializarea Antrenament şi performanţă sportivă (limba română) - cu frecvență
 4. Specializarea Kinetoterapie în afecţiunile aparatului locomotor (limba română) – cu frecvență
 5. Specializarea Educație fizică școlară și activități extracurriculare (la Reșița) (limba română) – cu frecvență

Criterii de selecție (pentru toate specializările):

 • Media examenului de licență – 50%
 • Media generală de promovare a anilor de studiu – 50%

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2022 / 2023

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea / domeniul  

Master (lei)

IF IFR
Toate specializările.. 50 -
Centrul Universitar UBB din Reșița 50 -

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul  

Master (lei)

IF IFR
Toate specializările. 200 -
Centrul Universitar UBB din Reșița 200 -

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2022 / 2023 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat (lei)

IF

ID

IFR

Toate specializările

3.000

-

-

Centrul Universitar UBB din Reșița

2.700

-