Admiterea candidaților din sistemul de protecție socială

Număr Locuri

La nivelul universității este scos la concurs 1 loc pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială în sesiunea de admitere din septembrie 2022.

Documente

  • Cerere de înscriere (model) [.pdf] [.docx]
  •  În vederea înscrierii la facultate, candidații proveniți din sistemul de protecție socială trebuie să prezinte documente care dovedesc încadrarea lor în această categorie.