Candidaţi etnici români

Admiterea la studii universitare de masterat a cetăţenilor străini de origine etnică română 2018

Pentru admiterea în anul universitar 2018-2019 se aplică prevederile Metodologiei privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu anul univeritar 2017-2018, aprobată prin ordin comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/2017 și MRP nr. C/129/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 628/02.08.2017.

La nivel masterat admiterea se va desfășura conform procedurilor specifice pentru cetățenii români, pentru detalii accesați link-ul: https://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/specializari/

Pentru admiterea pe locuri bugetate candidaţii etnici români pot opta doar pentru speciallizările la care au fost alocate de către MEN locuri specifice. Puteti consulta lista la acest link https://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/docs/candidati_etnici/2018/Locuri_bugetate_etnici_nivel_masterat.pdf

Pentru admiterea pe locuri la taxă, candidații etnici români pot opta pentru oricare dintre specializările scoase la concurs de către universitate.

Număr de locuri

Documente