Calendar admitere

Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2018

 

1. Matematică şi Informatică

 • 10-11 septembrie Perioada de înscriere
 • 12 septembrie Probele scrise ale examenului de admitere
 • 12 septembrie Afișarea rezultatelor probei scrise
 • 12 septembrie Depunerea contestațiilor la proba scrisă de specialitate
 • 12 septembrie Rezolvarea contestațiilor
 • 12 septembrie Afișarea rezultatelor examenului de admitere
 • 13 septembrie Confirmarea locului obținut
 • 13 septembrie Afișarea rezultatelor admiterii după confirmări
 • 14 septembrie Plata taxei de școlarizare pentru candidații admiși după confirmări
 • 14 septembrie Depunerea cererilor de ocupare a unui loc disponibil după confirmări
 • 14 septembrie Afişarea listei candidaților repartizați pe bază de cerere pe locurile disponibile
 • 14 septembrie Confirmarea locurilor de către candidații repartizați pe bază de cerere
 • 14 septembrie Afişarea rezultatelor finale

2. Fizică

 • 10-13 septembrie Perioada de înscriere
 • 14 septembrie Susținerea testului lingvistic
 • 14 septembrie Susținerea interviului pentru admitere
 • 14 septembrie Afișarea rezultatelor
 • 17 septembrie Depunerea contestațiilor,  afișarea rezultatelor după contestații
 • 18-19 septembrie Confirmări și redistribuiri locuri
 • 20 septembrie Afișarea rezultatelor finale

3. Chimie şi Inginerie Chimică

 • 10-13 septembrie Perioada de înscriere
 • 13 septembrie  Interviu admitere și afișarea rezultatelor
 • 13 septembrie  Depunerea și rezolvarea contestațiilor
 • 14 septembrie  Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor
 • 14 și 17 septembrie   Prima etapă de confirmare a ocupării locului
 • 17 septembrie Afișarea rezultatelor după prima etapă de confirmare
 • 18 septembrie  A doua etapă de confirmare a ocupării locului de către candidații admiși la nivel master în urma redistribuirii pe locurile rămase vacante după prima etapă de confirmări
 • 18 septembrie  Afișarea rezultatelor după a doua etapă de confirmare
 • 20 septembrie  Afişarea rezultatelor finale

4. Biologie şi Geologie

 • 10-13 septembrie Perioada de înscriere
 • 14 septembrie Interviu
 • 14 septembrie Comunicarea rezultatelor concursului de admitere
 • 17-18 septembrie Confirmarea ocupării locului
 • 18 septembrie Redistribuirea locurilor disponibilizate
 • 18-19 septembrie   Confirmarea ocupării locului după redistribuire
 • 20 septembrie Afişarea rezultatelor finale

5. Geografie

 • 10-12 septembrie Perioada de înscriere
 • 13 septembrie Interviu
 • 14 septembrie Afișarea rezultatelor inițiale
 • 15-18 septembrie (excepție duminică)  Confirmarea locului
 • 18 septembrie Redistribuirea și afișarea rezultatelor
 • 19 septembrie Confirmarea locului după redistribuire
 • 20 septembrie Afişarea rezultatelor finale

6. Ştiinţa şi Ingineria Mediului

 • 10-13 septembrie Perioada de înscriere
 • 14 septembrie Susținerea interviului. Afişarea rezultatelor interviului
 • 15 septembrie Comunicarea rezultatelor finale
 • 15, 17-18 septembrie   Confirmarea ocupării locului pe care un candidat a fost declarat admis
 • 19 septembrie Glisări și redistribuiri
 • 19 septembrie Confirmarea locului ocupat la buget în urma glisărilor. Confirmarea locurilor la taxă
 • 20 septembrie Afişarea rezultatelor finale

7. Drept

 • 10-12 septembrie  Perioada de înscriere
 • 13 septembrie Proba scrisă/interviu
 • 17 septembrie Afişarea rezultatelor
 • 17-18 septembrie Perioada de contestații și afişarea rezultatelor finale
 • 19-20 septembrie  Confirmarea locurilor, redistribuiri

8. Litere

 • 10-11 septembrie Perioada de înscriere
 • 13 septembrie Examen-proba scrisă/orală
 • 14 septembrie Afişarea rezultatelor inițiale
 • 15 septembrie contestații
 • 16-17 septembrie  Confirmarea locului
 • 20 septembrie Afişarea rezultatelor finale

9. Istorie și Filosofie

 • 10-14 și 17 septembrie Perioada de înscriere
 • 18 septembrie Desfășurarea probelor
 • 19 septembrie Confirmarea locului
 • 20 septembrie Afişarea rezultatelor finale

10. Sociologie și Asistență Socială

 • 10-15 septembrie (excepție duminică) Perioada de înscriere
 • 17 septembrie Evaluarea proiectelor/dosarelor
 • 18 septembrie Anunțarea rezultatelor
 • 18-19 septembrie Confirmarea locului
 • 20 septembrie Afişarea rezultatelor finale

11. Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

 • 10-11 septembrie  Perioada de înscriere
 • 13 septembrie Susțineri de examen
 • 17 septembrie Afișarea rezultatelor
 • 18 septembrie Confirmarea locului, depunerea cererilor de redistribuire
 • 19 septembrie Afișarea rezultatelor după redistribuire. Confirmarea locului după redistribuire
 • 20 septembrie Afişarea rezultatelor finale

12. Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

 • 10-11 septembrie Perioada de înscriere
 • 11 septembrie Comunicarea listei cu candidații înscriși
 • 11 septembrie Comunicarea programării susținerii probei de admitere
 • 12 septembrie Culegerea și înregistrarea observațiilor
 • 12 septembrie Susținerea probei de admitere
 • 12 septembrie Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor la proba de admitere
 • 13 septembrie Înregistrarea și soluționarea contestațiilor la proba de admitere
 • 14 septembrie Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor după distribuirea locurilor
 • 17-18 septembrie Confirmarea ocupării locului
 • 20 septembrie Comunicarea rezultatelor la sfârșitul sesiunii de admitere

13. Studii Europene

 • 10-15 septembrie           Perioada de înscriere
 • 17 septembrie Interviu
 • 17 septembrie Afișarea rezultatelor interviului
 • 18 septembrie Confirmarea locurilor
 • 18 septembrie Redistribuirea locurilor neocupate
 • 19 septembrie Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 20 septembrie Afişarea rezultatelor finale

14. Business

 • 10-12 septembrie Perioada de înscriere
 • 12 septembrie Evaluarea portofoliului/dosarului de carieră
 • 12 septembrie Afișarea punctajelor obținute la evaluarea portofoliului/dosarului de carieră
 • 13-14 septembrie Depunerea și soluționarea contestațiilor
 • 14 septembrie Afișarea rezultatelor inițiale după contestații
 • 15-16 septembrie Confirmarea locurilor obținute prin concurs
 • 16 septembrie Redistribuirea locurilor rămase neocupate
 • 17-18 septembrie Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 19 septembrie Afişarea rezultatelor finale

15. Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

 • 10-13 septembrie Perioada de înscriere
 • 14 septembrie Interviuri
 • 15 septembrie Afișarea rezultatelor inițiale
 • 16-17 septembrie Contestații, înregistrarea observațiilor, erorilor, omisiunilor
 • 16-17 septembrie  Confirmarea ocupării locului
 • 18 septembrie Redistribuiri
 • 18 septembrie Afișarea rezultatelor după redistribuire
 • 19 septembrie Confirmarea ocupării locului după redistribuire
 • 20 septembrie Afişarea rezultatelor finale

16. Educaţie Fizică şi Sport

 • 10-12 septembrie Perioada de înscriere
 • 13 septembrie Procesarea datelor
 • 14 septembrie Testul grilă/susținerea proiectelor de dezvoltare a carierei
 • 16 septembrie Procesarea datelor și afişarea rezultatelor
 • 17 septembrie Contestații
 • 17-18 septembrie Confirmarea locurilor
 • 18 septembrie Redistribuiri
 • 18-19 septembrie Confirmarea locurilor după redistribuiri
 • 20 septembrie Afişarea rezultatelor finale

17. Teologie Ortodoxă

 • 10-11 septembrie  Perioada de înscriere
 • 17 septembrie Afişarea rezultatelor
 • 17-18 septembrie  Confirmarea ocupării locului
 • 19 septembrie Redistribuiri
 • 20 septembrie Afişarea rezultatelor finale

18. Teologie Greco-Catolică

Departamentele Cluj și Oradea

 • 10-14 septembrie  Perioada de înscriere
 • 17 septembrie Interviu motivațional, afişarea rezultatelor inițiale
 • 18 septembrie Confirmarea locului
 • 19 septembrie Afişarea rezultatelor finale

Departamentul Blaj

 • 10-14 septembrie  Perioada de înscriere
 • 15 septembrie Interviu motivațional
 • 17 septembrie Afişarea rezultatelor inițiale
 • 18 septembrie Confirmarea locului
 • 19 septembrie  Afişarea rezultatelor finale

19. Teologie Reformată

 • 10-19 septembrie (excepție duminică) Perioada de înscriere
 • 19 septembrie  Prezentarea planului de cercetare
 • 19 septembrie  Afişarea rezultatelor și confirmarea locurilor
 • 20 septembrie  Afişarea rezultatelor finale

20. Teologie Romano-Catolică

 • 10-18 septembrie (în zilele lucrătoare)  Perioada de înscriere (în zilele lucrătoare)
 • 18 septembrie Afişarea rezultatelor
 • 19-20 septembrie Confirmarea locului
 • 20 septembrie Afişarea rezultatelor finale

21. Teatru şi Televiziune

Teatru, film și multimedia/ Actorie și regie

 • 11-13 septembrie  Perioada de înscriere
 • 13 septembrie  Afişarea listelor cu candidații înscriși
 • 14 septembrie  Probe
 • 18 septembrie  Afişarea rezultatelor
 • 19 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 20 septembrie  Afişarea rezultatelor finale

Arta scurtmetrajului/ Producție de film documentar

 • 11-13 septembrie    Perioada de înscriere
 • 13 septembrie Afişarea listelor cu candidații înscriși
 • 14 septembrie  Interviu
 • 18 septembrie  Afişarea rezultatelor
 • 19 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 20  septembrie Afişarea rezultatelor finale

Teatru contemporan

 • 11-13 septembrie Perioada de înscriere
 • 13 septembrie  Afişarea listelor cu candidații înscriși
 • 16 septembrie  Probe
 • 18 septembrie  Afișarea rezultatelor
 • 19 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 20  septembrie Afişarea rezultatelor finale