Calendar admitere

Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2018

 

1. Matematică şi Informatică

 • 19-21 iulie Perioada de înscriere
 • 23 iulie Probele scrise ale examenului de admitere
 • 23 iulie Afișarea rezultatelor probei scrise
 • 23-24 iulie Depunerea contestațiilor la proba scrisă de specialitate
 • 24 iulie Rezolvarea contestațiilor
 • 24 iulie Afișarea rezultatelor examenului de admitere
 • 25 iulie Confirmarea locului obținut
 • 25 iulie Afișarea rezultatelor admiterii după confirmări
 • 26 iulie Plata taxei de școlarizare pentru candidații admiși după confirmări
 • 26 iulie Depunerea cererilor de ocupare a unui loc disponibil după confirmări
 • 26 iulie Afişarea listei candidaților repartizați pe bază de cerere pe locurile disponibile
 • 26 iulie Confirmarea locurilor de către candidații repartizați pe bază de cerere
 • 27 iulie Afişarea rezultatelor finale

2. Fizică

 • 16-19 iulie Perioada de înscriere
 • 20 iulie Susținerea testului lingvistic
 • 20 iulie Susținerea interviului pentru admitere
 • 20 iulie Afișarea rezultatelor
 • 23 iulie Depunerea contestațiilor,  afișarea rezultatelor după contestații
 • 24-26 iulie Confirmări și redistribuiri locuri
 • 27 iulie Afișarea rezultatelor finale

3. Chimie şi Inginerie Chimică

 • 11-14 și 16-19 iulie Perioada de înscriere
 • 19 iulie Interviu de admitere
 • 20 iulie Afișarea rezultatelor
 • 21-22 iulie Depunerea și rezolvarea contestațiilor
 • 23 iulie Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor
 • 23-25 iulie Prima etapă de confirmare a ocupării locului
 • 25 iulie Afișarea rezultatelor după prima etapă de confirmare
 • 26 iulieA doua etapă de confirmare a ocupării locului de către candidații admiși la nivel master în urma redistribuirii pe locurile rămase vacante după prima etapă de confirmări
 • 26 iulie Afișarea rezultatelor după a doua etapă de confirmare
 • 27 iulie Afişarea rezultatelor finale

4. Biologie şi Geologie

 • 11-14 și 16-18 iulie  Perioada de înscriere
 • 19-20 iulie  Interviu
 • 20 iulie Comunicarea rezultatelor concursului de admitere
 • 23-25 iulie Confirmarea ocupării locului
 • 25 iulie Redistribuirea locurilor disponibilizate
 • 25-26 iulie  Confirmarea ocupării locului după redistribuire
 • 27 iulie Afişarea rezultatelor finale

5. Geografie

 • 11-17 iulie (excepție duminică) Perioada de înscriere
 • 18 iulie Interviu
 • 19 iulie Afişarea rezultatelor inițiale
 • 20-24 iulie(excepție duminică) Confirmarea locului
 • 24 iulie  Redistribuirea și afișarea rezultatelor
 • 25 iulie Confirmarea locului după redistribuire
 • 26 iulie Afişarea rezultatelor finale

6. Ştiinţa şi Ingineria Mediului

 • 11-14 și 16-17 iulie Perioada de înscriere
 • 18 iulie Susținerea interviului. Afişarea rezultatelor interviului
 • 19 iulie Comunicarea rezultatelor finale
 • 20-21 și 23-24 iulie Confirmarea ocupării locului pe care un candidat a fost declarat admis
 • 25 iulie Comunicarea rezultatelor în urma confirmărilor. Glisări și redistribuiri
 • 26 iulie Confirmarea locului ocupat la buget în urma glisărilor. Confirmarea locurilor la taxă.
 • 27 iulie Afişarea rezultatelor finale

7. Drept

Admiterea se organizează  în septembrie.

8. Litere

 • 11-13 și 16 iulie Perioada de înscriere
 • 17-18 iulie  Examen- proba scrisă/orală
 • 20 iulie Afişarea rezultatelor
 • 20 iulie Contestații
 • 23 iulie Afişarea rezultatelor inițiale
 • 23-25 iulie Confirmarea locului
 • 27 iulie Afişarea rezultatelor finale

9. Istorie și Filosofie

 • 11-13 și 16-18 iulie  Perioada de înscriere
 • 19-20 iulie Desfășurarea probelor
 • 23 iulie Confirmarea locului
 • 24 iulie Afişarea rezultatelor finale

10. Sociologie și Asistență Socială

 • 11-17 iulie(excepție duminică)  Perioada de înscriere
 • 18-19 iulie Evaluarea proiectelor/dosarelor
 • 20 iulie Anunțarea rezultatelor după prima fază a concursului de admitere
 • 20-25 iulie Confirmarea locului obținut
 • 27 iulie Afişarea rezultatelor finale

11. Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

 • 11-13 și 16 iulie Perioada de înscriere
 • 18-19 iulie Susțineri de examen
 • 20 iulie Afişarea rezultatelor
 • 23-24 iulie Confirmarea locului, depunerea cererilor de redistribuire
 • 25 iulie Afișarea rezultatelor după redistribuire. Confirmarea locului după redistribuire
 • 26 iulie Confirmarea locului după redistribuire
 • 27 iulie Afişarea rezultatelor finale

12. Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

 • 11-13 și 16 iulie Perioada de înscriere
 • 16 iulie Comunicarea listei cu candidații înscriși
 • 16 iulie Comunicarea programării susținerii probei de admitere
 • 17 iulie Culegerea și înregistrarea observațiilor
 • 17 iulie Susținerea probei de admitere
 • 17 iulie Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor la proba de admitere
 • 18 iulie Înregistrarea și soluționarea contestațiilor la proba de admitere
 • 19 iulie Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor după distribuirea locurilor
 • 20, 23-24 iulie  Confirmarea ocupării locului
 • 24 iulie Redistribuirea locurilor neconfirmate și comunicarea rezultatelor aferente
 • 25 iulie Confirmarea ocupării locului după redistribuire
 • 27 iulie Comunicarea rezultatelor finale

13. Studii Europene

 • 11-16 iulie (excepție duminică ) Perioada de înscriere
 • 17 iulie Interviu
 • 18 iulie Afișarea rezultatelor interviului
 • 18-23 iulie (excepție duminică) Confirmarea locurilor
 • 23 iulie Redistribuirea locurilor neocupate
 • 24-26 iulie Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 27 iulie Afişarea rezultatelor finale

14. Business

 • 14-19 iulie Perioada de înscriere
 • 20 iulie Evaluarea portofoliului/dosarului de carieră
 • 20 iulie Afișarea punctajelor obținute la evaluarea portofoliului/dosarului de carieră
 • 21-22 iulie Depunerea și soluționarea contestațiilor
 • 23 iulie Afișarea rezultatelor inițiale după contestații
 • 23-24 iulie Confirmarea locurilor obținute prin concurs
 • 24 iulie Redistribuirea locurilor rămase neocupate
 • 25-26 iulie Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 27 iulie Afişarea rezultatelor finale

15. Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

 • 11-16 iulie  Perioada de înscriere
 • 17 iulie Interviuri
 • 19 iulie Afișarea rezultatelor inițiale
 • 20-21 iulie Contestații, înregistrarea observațiilor, erorilor, omisiunilor
 • 20-22 iulie  Confirmarea ocupării locului
 • 23 iulie Redistribuiri
 • 24 iulie Afișarea rezultatelor după redistribuire
 • 25-26 iulie  Confirmarea ocupării locului după redistribuire
 • 27 iulie Afişarea rezultatelor finale

16. Educaţie Fizică şi Sport

 • 11-15 iulie Perioada de înscriere
 • 16 iulie Procesarea datelor
 • 17 iulie Testul grilă/susținerea proiectelor de dezvoltare a carierei
 • 20 iulie Procesarea datelor și afişarea rezultatelor
 • 21 iulie Contestații
 • 21-24 iulie Confirmarea locurilor
 • 24 iulie Redistribuiri
 • 25-26 iulie Confirmarea locurilor după redistribuiri
 • 27 iulie Afişarea rezultatelor finale

17. Teologie Ortodoxă

 • 11-13 iulie Perioada de înscriere
 • 18 iulie Afişarea rezultatelor
 • 19,23 și 24 iulie Confirmarea ocupării locului
 • 25 iulie Redistribuiri
 • 26 iulie Afişarea rezultatelor finale

18. Teologie Greco-Catolică

Departamentele Cluj și Oradea

 • 1 martie-10 iulie Preînscriere și înscriere candidați cu diplomă de Licență
 • 11-18 iulie Perioada de înscriere
 • 19 iulie Interviu motivational
 • 20 iulie Afişarea rezultatelor inițiale
 • 24 iulie Confirmarea locului
 • 25 iulie Afişarea rezultatelor finale

Departamentul Blaj

 • 1 martie-10 iulie  Preînscriere și înscriere candidați cu diplomă de Licență
 • 11-20 iulie Perioada de înscriere
 • 21 iulie Interviu motivational
 • 23 iulie Afişarea rezultatelor inițiale
 • 24 iulie Confirmarea locului
 • 25 iulie Afişarea rezultatelor finale

19. Teologie Reformată

 • 17-23 iulie (excepție duminică) Perioada de înscriere
 • 24 iulie Prezentarea planului de cercetare
 • 25-26 iulie    Afişarea rezultatelor și confirmarea locurilor
 • 27 iulie  Afişarea rezultatelor finale

20. Teologie Romano-Catolică

 • 11-20 iulie (în zilele lucrătoare) Perioada de înscriere
 • 20 iulie Afişarea rezultatelor
 • 23-26 iulie  Confirmarea locurilor
 • 26 iulie Redistribuiri
 • 27 iulie Confirmarea locului, afişarea rezultatelor finale

21. Teatru şi Televiziune

Teatru, film și multimedia/ Actorie și regie

 • 11-13 și 16-17 iulie Perioada de înscriere
 • 17 iulie Afişarea listelor cu candidații înscriși
 • 23 iulie Probe
 • 24 iulie Afişarea rezultatelor
 • 25-26 iulie Confirmarea locurilor
 • 27 iulie Afişarea rezultatelor finale

Arta scurtmetrajului/ Producție de film documentar

 • 11-13 și 16-17 iulie Perioada de înscriere
 • 17 iulie Afişarea listelor cu candidații înscriși
 • 19 iulie Interviu
 • 24 iulie Afişarea rezultatelor
 • 25-26 iulie Confirmarea locurilor
 • 27 iulie Afişarea rezultatelor finale

Teatru contemporan

 • 11-13 și 16-17 iulie Perioada de înscriere
 • 17 iulie Afişarea listelor cu candidații înscriși
 • 18 iulie Probe
 • 24 iulie Afișarea rezultatelor
 • 25-26 iulie Confirmarea locurilor
 • 27 iulie Afişarea rezultatelor finale